Nederland in meerderheid voor acceptatieplicht

26 november 2005

In de zomer van 2005 werd voor de zevende keer de Onderwijsmeter uitgebracht. In dit jaarlijks onderzoek wordt een weergave gegeven van de mening over het onderwijs van burgers en ouders van schoolgaande kinderen. Een aantal afzonderlijke onderwerpen zijn in een afzonderlijke rapportage gepresenteerd. Twee daarvan houden verband met de vrijheid van onderwijs: bijzondere scholen en zwarte scholen.

Bijzondere scholen
Een meerderheid van de ondervraagde Nederlanders en ouders is van mening dat bijzondere scholen net als openbare scholen iedere leerling zouden moeten aannemen. De gemiddelde Nederlander (71%) vindt dit nog meer dan de ouders (63%). Aan de respondenten was de volgende stelling voorgelegd: "Bijzondere scholen moeten net als openbare scholen iedere leerling aannemen" In het P.O. zijn het vooral de ouders met een hoog welstandsniveau die voor acceptatieplicht zijn. Ouders van VO-leerlingen zijn hier minder voor wanneer zij een hoog welstandsniveau hebben. Hoe dit verschil verklaard moet worden is onduidelijk.

Ruim vier op de tien Nederlanders vinden dat islamitische scholen evenveel bestaansrecht hebben als andere bijzondere scholen; een kwart vindt van niet. Ouders zijn het hier iets meer mee eens: bijna de helft van hen vindt dat islamitische scholen evenveel bestaansrecht hebben. Dat deze laatste groep voornamelijk bestaat uit allochtone ouders, mensen die zelf het islamitische aanhangen en degenen die wonen in de vier grote steden, hoeft geen verbazing te wekken. De achterband van islamitische scholen wordt voornamelijk gevormd door deze categorieën. Overigens zijn ook Nederlanders met een gemiddeld of hoger welstandsniveau vaker van mening dat islamitische scholen evenveel bestaansrecht hebben als andere bijzondere scholen.  

Zwarte scholen
De bereidheid om zelf de vorming van zwarte scholen tegen te gaan is laag. Slechts ongeveer een op de zes de ouders en een kwart van de burgers zou overwegen de vorming van zwarte scholen tegen te gaan door eigen kinderen te plaatsen op een andere school dan waar men de eerste voorkeur voor heeft of dan de gewenste school. Mogelijk dat dit element van de onderwijspolitiek voor veel mensen te weinig relevant is. Zeker op het platteland speelt dit probleem nauwelijks. In de steden daarentegen blijken naar verhouding meer ouders voor een gestuurde planning te zijn. Uit het onderzoek blijkt ook dat ouders met een hoog welstandsniveau meer dan andere hun kind graag naar de school sturen die ze zelf kiezen.

Zie ook:

> Terug naar het nieuwsoverzicht <