Beslissing over schepping tijdens de biologieles uitgesteld

7 juli 2005

Eind juni lanceerde D'66-kamerlid Bakker het plan om het examenprogramma biologie voor havo/vwo aan te passen. Hij zou daarvoor een motie indienen wanneer de Tweede Kamer met de premier en de minister van onderwijs ingesprek zou zijn over de verhouding tussen religie en wetenschap. Realiteitszin van de VVD en de PvdA deed Bakker te besluiten zijn motie in te trekken.

In een interview in het Nederlands Dagblad kondigde Bakker zijn motie aan. Hij stelde dat biologielessen in het voortgezet onderwijs moeten uitgaan van de laatste stand van wetenschappelijk onderzoek. Volgens hem valt het scheppingsverhaal niet onder het begrip wetenschap. Het mag van hem wel een plaats krijgen in de lessen godsdienst of geschiedenis. In eerste instantie reageerden de PvdA en de VVD begripvol. De christelijke partijen waren tegen. Van der Vlies (SGP): "Ik snap echt niet welk probleem de democraten hiermee willen oplossen. Vanuit openbare en vanuit bijzondere scholen krijgen wij signalen dat ze uitstekend overweg kunnen met de huidige eindtermen."

In het onderwijs werd met verbaasdheid gereageerd op het voorstel. Het gaat menig biologiedocent te ver. "Een spreekverbod in de biologieles? Dat is niet van deze tijd?", vindt gymnasiumdocent Emmy van Vliet. "Als mijn leerlingen over de schepping beginnen, ga ik ze dat echt niet verbieden. We willen toch graag mondige leerlingen? Ik ga ze niet de mond snoeren." "Bovendien is dit onderdeel van het examenprogramma biologie een formaliteit," meent Eugène van der Schoot, die behalve biologiedocent ook samensteller is van examenbundels. "Want thema’s die bij leerlingen veel emoties kunnen oproepen, zoals de evolutieleer of homoseksualiteit, zijn per definitie taboe als examenstof."

Van der Vlies schenkt Bakker "Die Schöpfung" (foto RD, Henk Visscher)

Geen meerderheid
Na rijp beraad kwamen zowel de PvdA als de VVD tijdens het kamerdebat op 30 juni tot een andere afweging. PvdA-kamerlid Hamer heeft er geen behoefte aan om scholen voor te schrijven in welke les ze de scheppingsleer aan de orde moeten stellen. „Ik vind dat we de scholen daar vrij in moeten laten”, aldus de sociaal-democrate. VVD-kamerlid Balemans vindt dat de scheppingsleer niet in de biologieles, maar in de gosdienstles aan de orde moet komen. „Ik sta daarom wat tweeslachtig tegenover de motie. Inhoudelijk ben ik het er wel mee eens, maar aan de andere kant vind ik het een non-discussie. Als we de D66-uitspraak zouden aanvaarden, verandert er in de praktijk op scholen niets. Waarom zouden we het dan nu moeten regelen?” zo vraagt de liberaal zich af. Hierop trok Bakker zijn motie in.

Of in het najaar, wanneer de Kamer toch al zou spreken over het examenprogramma van de Tweede Fase, de krachtverdeling anders uitpakt zal de tijd leren. Tekenend voor de "deskundigheid" van de betrokken is, dat vaak gesproken werd over de kerndoelen, terwijl het alleen het examanprogramma havo/vwo betreft. Even tekenend was het dat het weer D'66 was die de vrijheid van de scholen om het onderwijs in te richten wilde inperken...

Zie ook:

> Terug naar het nieuwsoverzicht <