Uitkomst SP-enquête: Groot draagvlak voor gemengd onderwijs

17 januari 2005

Basisscholen willen dat alles in het werk wordt gesteld om de snelle groei van het aantal zwarte en witte scholen te keren. De groeiende apartheid in het onderwijs moet een halt worden toegeroepen, zo wordt duidelijk uit een onderzoek dat is gehouden op initiatief van SP-Kamerlid Fenna Vergeer onder ruim 500 basisscholen in grote en middelgrote gemeenten.

Tachtig procent van de respondenten vindt dat autochtone en allochtone kinderen samen naar school moeten om de integratie te bevorderen. Een grote meerderheid van de basisscholen wil dat vooral ook de overheid er voor zorgt dat autochtone en allochtone leerlingen samen naar school gaan. Ook drastische middelen als dubbele wachtlijsten en een leerlingenstop worden niet van de hand gewezen.

Volgens dit onderzoek – het grootste over het onderwerp dat ooit onder basisscholen werd gehouden - is dat ook de meeste katholieke en protestants-christelijke scholen van mening zijn dat de integratie gebaat is bij een acceptatieplicht. Zo’n plicht maakt het voor deze scholen onmogelijk leerlingen te weigeren als zij de beginselen van de school van huis uit niet onderschrijven.

De meeste schooldirecteuren zijn van mening dat de overheid veel te weinig doet tegen de ’witte vlucht’, het verschijnsel dat autochtone ouders hun kinderen naar ’witte scholen’ buiten de eigen wijk brengen. Ruim 86 procent van de scholen zegt hun eigen gemeente niets doet om het ontstaan van zwarte en witte scholen tegen te gaan. Minister Van der Hoeven van Onderwijs stelde vorig jaar dat scholen en gemeenten betere afspraken moeten maken. De minister beschouwt het in de eerste plaats als iets dat op lokaal niveau moet worden geregeld, maar daar komt in de praktijk dus amper iets van terecht. Terwijl de minister zich desondanks afzijdig wil houden, bepleiten de directeuren juist strengere afspraken, waaraan scholen zich niet kunnen onttrekken.

SP-Kamerlid Fenna Vergeer grijpt de uitkomsten van haar onderzoek aan om toch in de Tweede Kamer bij Van der Hoeven aan te dringen op minder vrijblijvende maatregelen. De SP neemt dit jaar het initiatief om het wetsvoorstel van haar te verbeteren.

Reformatorische en islamitische scholen voelen weinig voor deze plannen. Dit is voor kamerlid Vergeer geen probleem: “We laten die scholen gewoon buiten beschouwing. Er zijn waarschijnlijk toch weinig allochtonen die hun kinderen naar die scholen willen sturen. Voor verreweg de meeste scholen en leerlingen zal dat geen consequenties hebben.” Heeft zij mogelijk op onze debatten over de vrijheid van onderwijs een ander beeld gekregen?


Zie ook

> Terug naar het nieuwsoverzicht <