Schepping of evolutie

4 juni 2005

Onderstaande tekst is een open brief van Henk Strietman, directeur van de Besturenraad, d.d. 26 mei 2005

Charles Darwin, de vader van de evolutietheorie

"Wie meende vast te kunnen stellen dat we lang niet zo'n gelovig volkje meer zijn als dat we waren, vergist zich al gauw in de pendant daarvan, de dogmatiek. Stelt onze minister, omdat ze minister is en dus ook gewoon mens, een vraag over het denken in termen van schepping en evolutie, valt iedereen over haar heen met de meest klemmende taboes.

Niet haar vraag baarde opzien, integendeel, inmiddels heeft ze allang het debat gekregen waar ze zo benieuwd naar was; maar de reactie daarop, alsof ze de slang weer in het paradijs liet spreken. Terwijl ze nergens in de verste verte aanleiding gaf voor de absurde vrees dat alles en iedereen weer in de verleden tijd zou moeten vallen. Kennelijk verwachten we van ministers dat ze volstaan met de suggestie alles te weten en voor waar aan te nemen, want vragen stellen, ruimte bieden, vrij te denken, dat is voorbehouden aan degenen die het monopolie op het antwoord betwisten. Ineens zit de technocratische reflex niet in het domein waar die zo vaak vandaan komt, bestuur en overheid, maar in de wereld van de wetenschap die schijn en heiligheid tezamen krampachtig in stand houdt. Wat laten we onszelf toch weer heerlijk kennen.

Niet de onschuldige vraag van de minister is het die ons moet verontrusten, maar de rechtlijnige bezwering van respondenten die hun gevoel voor verhalen, verbeelding en eerbied hebben verloren. Alsof schepping en evolutie nog net zo tegen elkaar kunnen worden uitgespeeld als we ver in de vorige eeuw met bloedeloze ernst wel plachten te doen. Persoonlijk ken ik geen mooier scheppingsverhaal dan wat ik in de evolutieleer kan lezen, of liever omgekeerd: geen mooier inzicht in de evolutie dan het verhaal van alle tijden in Genesis.

Beide kanten behoren op school aan de orde te worden gesteld, zonder de ene te badineren ten koste van de ander. De pleitbezorgers van een al te rigide scheiding tussen kerk en staat, verwarren deze met n tussen God en het leven van mensen: geen van beide is los verkrijgbaar. De logica van de rationaliteit valt nu eenmaal niet uit te spelen tegen de kracht van de bezieling. En kennelijk is het nog erger gesteld: behalve het gevoel daarvoor, in geloof en in geschiedenis, in beeldspraak en in biologie, hebben we ook het vermogen verloren om in de taal, in proza en in pozie, daarvan uitdrukking te vinden. De wetenschap betoont zich armoediger dan het onderwijs."


Zie ook:

> Terug naar het nieuwsoverzicht <