Wet Hamer sneuvelt

22 april 2005

PvdA-kamerlid
M.I. Hamer

Een meerderheid van de Tweede Kamer ziet er niets in om scholen wettelijk te verplichten een bijdrage te leveren aan integratie. Alleen de PvdA gaf woensdag 20 april 2005 volledige steun aan een plan van de Tweede-Kamerleden Hamer, Dijsselbloem (beiden PvdA) en Kraneveldt (LPF). .

Om leerlingen en scholen te verplichten tot multi-culturele ontmoetingen, ging de meeste partijen te ver. Een voorstel van minister Van der Hoeven (Onderwijs) om op scholen de Nederlandse waarden en normen uit te dragen, lijkt kansrijker.

Volgens het PvdA–LPF–plan moeten scholen vastleggen hoe ze taalachterstand denken aan te pakken. Ook dienen ze duidelijk te maken wat ze doen aan burgerschapsvorming. Een wettelijke verplichting daartoe past volgens CDA, VVD, D66, SGP en ChristenUnie niet in een tijd waarin de overheid spreekt van deregulering. Ook GroenLinks en de SP betwijfelden of het wetsvoorstel het beste middel is om integratie te bevorderen.Zie ook:

> Terug naar het nieuwsoverzicht <