Proefschrift: islamitisch onderwijs goed voor integratie

9 augustus 2021

Islamitische basisscholen zijn belangrijk voor de de integratie van moslims ons. Dat is een conclusie van Bahaeddin Budak, die in juni is gepromoveerd op een onderzoek naar het islamitische basisonderwijs. "Moslims moeten strijden voor hun eigen plek in de samenleving."

Bahaeddin Budak, die jaren godsdienstleraar was op islamitische scholen is in juni in Leiden gepromoveerd op de ontwikkeling van het islamitisch basisonderwijs in Nederland. Volgens hem levert het levert een belangrijke bijdrage aan de integratie van moslims in de samenleving, niet alleen van de kinderen, ook van hun ouders.

Als je als moslim je kinderen wilt laten integreren in de Nederlandse samenleving, dan moet je ze toch niet isoleren in je eigen wereld, maar laten opgaan in die samenleving?
Budak: Het gaat erom wat je onder integratie verstaat. Als je bedoelt dat een gemeenschap haar eigenheid kwijtraakt en kleurloos wordt, dan noem ik dat geen integratie, maar assimilatie. Integratie betekent dat mensen hun identiteit behouden en vanuit die eigenheid een bijdrage leveren aan de samenleving."

Als ik met mijn gezin naar Frankrijk emigreer, doe ik mijn kinderen toch ook op een Franse school?
"Islamitische basisscholen zijn gewoon Nederlandse scholen, in de Nederlandse taal en met Nederlandse methodes. Alleen met een sausje eigen identiteit, zoals ook de katholieke, protestantse of joodse scholen dat hebben. Artikel 23 van de grondwet geeft ouders het recht een eigen school te stichten rond een levensovertuiging of filosofie. Dat is een groot goed."

Maar op een islamitische school kom je geen 'Nederlandse' kinderen tegen.
"Alleen maar Nederlandse kinderen. Al is het vaak zo, dat hun ouders afkomstig zijn uit andere landen en ze een moslim-achtergrond hebben. Moslimscholen behoren inmiddels ook tot de Nederlandse cultuur.
Veel docenten hebben bovendien juist wel een Nederlandse achtergrond."

Wat waren belangrijke momenten uit de ontwikkeling van het islamitisch basisonderwijs?
"Het eerste was, dat ouders op basisscholen hun neus stootten als ze vroegen om een plekje voor islamitisch godsdienstonderwijs. 'Dan sticht je toch gewoon je eigen school', kregen ze te horen en dat hebben ze gedaan. Risico liepen ze niet, want moslimkinderen kregen in acht van de tien gevallen het laagste schooladvies, dus het kon alleen maar beter worden.
De eerste scholen waren in Eindhoven en Rotterdam, nu zijn het er tegen de zestig. Ze dragen niet alleen bij aan de integratie van kinderen, maar ook van ouders, die bestuurslid worden, in de medezeggenschapsraad gaan zitten of andere taken uitvoeren."

Hoe gaat het nu met de islamitische basisscholen?
"De rust is weergekeerd. De scholen hebben zich bewezen en maken heel gewoon deel uit van het onderwijssysteem. De resultaten zijn over het algemeen goed.

Bron: dit artikel is een verkorte versie van Onderzoeker over belang islamitische school: 'Moslims moeten strijden voor eigen plek in samenleving', door Piet Venhuizen, AD, 8 augustus 2021

> Terug naar het nieuwsoverzicht <