CDA-plan verplichte Wilhelmus-les kritisch ontvangen

25 september 2017

In de verkiezingscampagne opperde CDA-leider Buma het plan om het Wilhelmus verplicht in het onderwijs te maken en dat dan ook bij voorkeur staande te zingen. In de onderhandelingen over een nieuw kabinet lijkt aandacht voor het Wilhelmus een serieus punt te worden. Het onderwijsveld reageert niet enthousiast.

De ChristenUnie ziet wel wat in het idee van het CDA. Kamerlid Eppo Bruins: "Het is natuurlijk een prima idee dat je over het Wilhelmus leert op school. Het volkslied staat al in de geschiedeniscanon, dus het komt langs in de les. Wat mij betreft is dat genoeg, maar ik heb er ook geen problemen mee als we iets explicieter opschrijven hoe we die lessen voor ons zien."

De katholieke en protestants-christelijke scholen wijzen het plan af. Wim Kuiper, voorzitter van Verus, de koepel van deze scholen: "De politiek moet zich niet gaan bemoeien met de inhoud van het onderwijs." Kuiper heeft niets tegen het Wilhelmus en weet dat het op veel bijzondere scholen al een plek heeft. Hij is wel bevreesd voor de invloed van de politiek op het onderwijs. Volgens hem past dit niet bij het Nederlandse onderwijsstelsel. Dat het uitgerekend de CDA-leider is, die hiermee komt, verbaast des te meer omdat deze partij de vrijheid van onderwijs als een kroonjuweel van de christen-democratische politiek beschouwd.

Pieter Moens, bestuurder van de VGS, de koepel van reformatorische scholen, vindt het prima dat het Wilhelmus aandacht krijgt op scholen, maar ook hij is tegen een verplichting. "Een sympathiek voorstel; je zou hier graag voor willen zijn. We hebben in Nederland echter de mooie afspraak dat de overheid kaders voor het onderwijs stelt en dat de scholen zelf over de inhoud van de lessen gaan. Daar moeten we niet aan tornen.

Het hoofdredactioneel commentaar van het RD werpt de vraag op of je niet van een burger grondige kennis van het eigen volkslied mag verwachten. Op de meeste christelijke en reformatorische scholen is het met die kennis wel aardig gesteld. Het lijkt dat juist aversie tegen de monarchie of tegen het christelijke karakter van het volkslied ervoor heeft gezorgd dat veel Nederlanders het volkslied niet meer kennen. "Was het niet verstandiger geweest dat scholen het voorstel van Buma toch positiever hadden benaderd? Nu dreigt men met het badwater het kind weg te gooien."

Maatschappelijk
Dit voorstel van het CDA staat in een langere traditie. Al diverse keren heeft het CDA pogingen gedaan om vanuit Den Haag te bepalen hoe scholen hun maatschappelijke ideeën de jeugd bij moet brengen. Het idee van burgerschapsonderwijs kwam bijvoorbeeld van CDA-minister Maria van der Hoeven en ook was het CDA de initiator van de maatschappelijke stage.

Bronnen:

> Terug naar het nieuwsoverzicht <