Asscher bezoekt Swaef: 'Minder ruimte voor eigen scholen'

18 juni 2019

PvdA-voorman Lodewijk Asscher wil de vrijheid van onderwijs voor orthodoxe scholen inperken. Het toelatingsbeleid moet minder strikt en scholen mogen het burgerlijk homohuwelijk eigenlijk niet bekritiseren. Dat viel maandag op te maken uit de woorden van Asscher tijdens een werkbezoek dat hij bracht aan locatie de Swaef van het reformatorisch Wartburg College in Rotterdam.

Asscher was op de Swaef mede op uitnodiging van de VGS omdat hij in december vorig jaar aangekondigd dat hij met het oog op gelijke kansen op goed onderwijs de vrijheid van onderwijs wil inperken. Hij stelde toen onder meer dat hij het moeilijker wil maken voor bijvoorbeeld orthodox-christelijke scholen om de onderwijsvrijheid als 'smoesje' te gebruiken, bijvoorbeeld als het gaat over de manier waarop ze lesgeven over homoseksualiteit. Ook bepleitte hij invoering van een acceptatieplicht - een oud idee dat tijdens het kabinet Rutte II in de ijskast ging om de gedoogsteun van CU en SGP.

Diverse onderwijsorganisaties benadrukten toen in een reactie dat de kansenongelijkheid die Asscher wil bestrijden, niet wordt veroorzaakt doordat er enkele tientallen scholen in Nederland zijn met een gesloten toelatingsbeleid en ook echt niet wordt opgelost met iets als de acceptatieplicht.

Op De Swaef liet Asscher zich door directeur Christian Hoekman van het beroepencollege van het Wartburg en bestuurder Richard Toes informeren over de school. Aansluitend woonde hij een les maatschappijleer bij over verschillen tussen jongens en meisjes. Docent Kleiberg liet de PvdA-politicus vervolgens een lokaal zien dat is omgebouwd tot heus wijkrestaurant, waar buurtbewoners worden bediend door leerlingen.

Tijdens het afsluitende gesprek sprak Asscher zijn waardering uit voor les ('respectvol en rustig') en de school ('ik merk dat jullie de discussie willen aangaan'). Ook roemde hij het Nederlandse onderwijsbestel: 'Dat past bij de Nederlandse traditie om scholen met uiteenlopende identiteiten te financieren.' Toch wil hij de ruimte voor eigen scholen beperken: niet de eigen identiteit is maatgevend, maar datgene wat maatschappelijk aanvaard is. Zo gaf Asscher aan dat hij er moeite mee heeft als een school haar leerlingen voorhoudt dat het homohuwelijk volgens de Bijbel slecht is. Hij vindt dat niet de taak van de school - en ook niet de taak van de overheid om zulke scholen te (blijven) financieren.

Openheid
Wartburgbestuurder Richard Toes, van 2015-2018 ook lid van de Onderwijsraad, vindt het positief dat Asscher de uitnodiging voor het schoolbezoek heeft aangenomen. 'Als school willen we blijven investeren in dergelijke gesprekken en bezoeken. Alleen al om niet correcte beelden van en over elkaar bij te stellen. Daar heeft dit bezoek zeker ook aan bijgedragen.'

Desondanks is zijn bezorgdheid over Asschers plannen is niet weggenomen. 'Asscher wil vooral zorgen voor gelijke kansen en ziet zaken misgaan in bepaalde wijken in de grote steden. Die zorgen begrijpen we, maar zijn oplossing niet.' Bij Asschers visie is duidelijk de botsing tussen grondrechten aan de orde, aldus Toes. 'In zijn voorstel tot wijziging van artikel 23 zullen belangrijke interpretatieverschillen zichtbaar worden: mag een school wel of niet kritisch zijn over wetgeving (bijvoorbeeld t.a.v. het homohuwelijk) op grond van de vrijheid van godsdienst? Is er ruimte voor overtuigingen die gebaseerd zijn op Gods Woord, of mogen we daar leerlingen niet meer op wijzen? Asscher is van mening dat, zodra er sprake is van wetgeving, dit niet kan. Daarmee wordt de vrijheid van onderwijs wel degelijk ingeperkt.'

Ook VGS-bestuurder Pieter Moens juicht het toe dat politici onze scholen bezoeken. 'Dat geeft hen een goed beeld van de manier waarop wij ons onderwijs inrichten. We kunnen hen dan ook laten zien wat onze visie op de vrijheid van onderwijs is.' Moens constateert dat Asschers een echt andere kijk heeft op dit grondrecht. 'De aanpassingen die hij voorstaat, leiden absoluut tot vermindering van de onderwijsvrijheid.'

Bron:

> Terug naar het nieuwsoverzicht <