Onderwijsplatform MijnSchoolIsUniek.nl van start

30 september 2017

Het Nationaal Onderwijsmuseum lanceert het onderwijsplatform MijnSchoolIsUniek.nl. Via dit platform onderzoeken scholieren van het primair - en voortgezet onderwijs de karakteristieke eigenschappen van hun school. Zo ontstaat een uniek beeld van de scholen in Nederland en leggen leerlingen zélf onderwijsvrijheid anno 2017 vast voor het nageslacht.

Dit nieuwe platform brengt de onderwijsvrijheid in beeld. Les krijgen op een iPad in de klas? Aandacht voor religie, extra sportlessen of programmeerlessen naast de vaste reken- en taalles? Tegenwoordig lijkt alles mogelijk, maar dat is zeker niet nieuw.

100 jaar vrijheid van onderwijs
Dit jaar staan we stil bij een belangrijke gebeurtenis uit het onderwijsverleden: de Pacificatie van 1917. Bijzonder onderwijs werd hiermee financieel gelijkgesteld aan het openbaar onderwijs en daarmee kwam een einde aan de zwaarbevochten ‘schoolstrijd’. Sinds 1917 waarborgt Artikel 23 van de Grondwet, dat vrijheid van onderwijs mogelijk maakte, de diversiteit in het Nederlandse onderwijs. Dit leidt ertoe dat élke school uniek is. Nergens anders ter wereld is deze variatie aan onderwijs te vinden.

Platform Mijn school is uniek

Uniek beeld
Hoe ziet het Nederlandse onderwijslandschap er 100 jaar na de Pacificatie uit? Een vraag die de leerlingen van vandaag het beste kunnen beantwoorden. Met dit project worden zij geprikkeld om op zoek te gaan naar de unieke eigenschappen van hún school en deze voor het nageslacht vast te leggen. Zo ontstaat een uniek beeld van de Nederlandse scholen anno 2017.

Aan de hand van actieve en interactieve opdrachten maken leerlingen een SCHOOL-ID aan op MijnSchoolIsUniek.nl. Door hun school met andere scholen te vergelijken en te verbinden, ontdekken ze de unieke eigenschappen van hun school. Zo ervaren de leerlingen hoe divers het onderwijs in Nederland is. Een gevolg van Artikel 23 dat de vrijheid van onderwijs mogelijk maakt en waarborgt.

Deelname voor scholen is gratis. Scholen kunnen zich aanmelden via www.mijnschoolisuniek.nl.

Beeldmateriaal: Schoolfoto collectie Nationaal Onderwijsmuseum; en fotografie Carel van Hees.

> Terug naar het nieuwsoverzicht <