GroenLinks tegen vrijheid van onderwijs

27 december 2016

GroenLinks wil de vrijheid van onderwijs afschaffen. De overheid moet 'kwalitatief goed onderwijs voor iedereen' aanbieden. De financiering van onderwijs op religieuze grondslag is 'niet meer van deze tijd.' Met deze strekking heeft het congres van GroenLinks een wijzigingsvoorstel aangenomen.

Zaterdag 17 december was het congres van GroenLinks bijeen om het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer-verkiezingen in maart 2017 vast te stellen. Het is het grootste congres in de geschiedenis van de partij met ruim tweeduizend deelnemers die samen 331 wijzigingsvoorstellen voor het programma doornemen.

De afschaffing van artikel 23 van de Grondwet, dat de vrijheid van onderwijs regelt, is een opvallende. Het voorstel is vaker gedaan op GroenLinks-congressen maar haalde het meestal net niet, nu net wel. De indieners pleiten voor een striktere scheiding van kerk en staat. Zij vinden de financiering van 'religieus onderwijs' niet meer van deze tijd. Ook zou het huidige systeem bijdragen aan 'segregatie'. áWel mogen van GroenLinks ouders zelf 'vormen van bijzonder onderwijs aanbieden in de eigen tijd en door henzelf gefinancierd'.

Progressief?
Gert-Jan Segers, voorman van de ChristenUnie, reageert verbaasd: "Dat betekent overigens dat niet alleen christelijke scholen, maar ook bijvoorbeeld het Montessori-onderwijs en Dalton-scholen verdwijnen. Al met al raakt het plan tweederde van alle scholen in primair en voortgezet onderwijs, in overgrote meerderheid van uitstekende kwaliteit. Het zou het einde betekenen van de keuzevrijheid waar ouders nu zo tevreden over zijn. Verbijsterend.
Is dit wat GroenLinks bedoelt met progressief beleid? Ik heb het gevoel dat de partij de klok meer dan 100 jaar terug wil draaien, naar de tijd van voor de Pacificatie van 1917. In dat jaar kwamen de christelijke en de sociale beweging in Nederland na jaren van schoolstrijd bij elkaar om een einde te maken aan de ongelijke bekostiging van religieuze scholen. De overeenkomst leverde ons land het algemeen kiesrecht op, ook voor vrouwen, Ún echte keuzevrijheid voor ouders om een school te kiezen die past bij hun kinderen en hun geloof. Die vrijheid wil GroenLinks na bijna 100 jaar afschaffen. Niet echt een lokkertje voor samenwerking. (...)
Met het voorstel om onze onderwijsvrijheid af te schaffen, raakt Jesse Klaver ons in ons politieke hart."

Bronnen:

> Terug naar het nieuwsoverzicht <