Regering verwerpt acceptatieplicht

5 november 2016

De acceptatieplicht in het onderwijs is voor GroenLinks en de SP een belangrijk onderwerp. Tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting 2017 maakten zij hier een stevig punt van. Kamerleden van de regeringspartijen hielden zich op de vlakte, maar zowel de staatssecretaris als de minister spraken zich onomwonden uit tegen een acceptatieplicht. "Gun minderheden ruimte."

Dat bleek woensdag tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting voor 2017. Een Kamermeerderheid wil al jaren dat alle scholen alle leerlingen toelaten die zich aanmelden, mits de leerlingen zich aan de gestelde schoolregels houden. De PvdA heeft sinds 2006 een initiatiefwetsvoorstel op de plank liggen, dat mede wordt ondersteund door SP, D66 en GroenLinks, maar heeft dat tot nu toe niet officieel ingediend.

De VVD vindt het initiatiefwetsvoorstel van de PvdA kwalitatief onder de maat. Volgens het initiatief is de acceptatieplicht nodig om segregatie in het onderwijs tegen te gaan. De VVD heeft in het verleden laten weten dat de koppeling met het integratiebeleid niet juist is. Dit werd tijdens het debat ook door CU-Kamerlid Bruins naar voren gebracht.

SP-Kamerlid Van Dijk wil nu haast maken met de invoering van de acceptatieplicht. Hij dreigt met een eigen wet te komen als de PvdA niet binnen enkele weken het voorstel indient. D66 en GroenLinks steunen de SP bij de snelle invoering.

Tegen
De minister en staatssecretaris sprake zich tijdens het debat uit tegen de acceptatieplicht. "Als een school een heel sterke identiteit heeft, vind ik het niet zo heel gek dat die school vraagt dat je de identiteit van die school onderschrijft", zo stelde staatssecretaris Dekker donderdagavond tijdens het afrondende debat over de begroting van Onderwijs voor 2017.

De discussie spitste zich toe op de positie van het reformatorisch Hoornbeeck College voor mbo. GroenLinks-Kamerlid Grashoff las woensdag tijdens de eerste termijn van het debat voor uit de toelatingseisen van de school. Alleen degenen die lid zijn van bepaalde kerkgenootschappen en de grondslag onderschrijven, worden daar toegelaten. Samen met SP-Kamerlid Van Dijk noemde de GroenLinkser dat niet meer van deze tijd.

Minister Bussemaker: „Dat er ook een Hoornbeeck College is, vind ik goed, want ik vind dat we ook een beetje ruimte voor minderheden in Nederland moeten laten. We moeten niet iedereen de maat nemen. Dat past in de ruimte die artikel 23 biedt." Volgens de minister zou dit pas een item worden als er voor leerlingen die niet op het Hoornbeeck passen, geen mogelijkheden zouden zijn om naar andere roc’s of mbo-scholen te gaan: "Gelukkig zijn die mogelijkheden er in overvloed, dus niemand hoeft zich op welke manier dan ook verplicht te voelen om naar het Hoornbeeck College te gaan."

SP tegen vrijheid?
Staatssecretaris Dekker benadrukte dat slechts een klein aantal scholen onderschrijving van de grondslag vraagt. Bovendien kan dat alleen maar op basis van "consistent en consequent beleid. De bewindsman vroeg zich af waarom met name de SP het bepaalde groepen ouders of bepaalde scholen "misgunt om een bepaalde identiteit uit te dragen." Volgens Dekker zijn er geen bewijzen dat bijzonder onderwijs segregatie in de hand werkt.

Dekker stelde dat hij overtuigd voorstander is van artikel 23 van de Grondwet, waarin de vrijheid van onderwijs is verankerd. "Ook als liberaal vind ik het mooi dat mensen in Nederland een eigen school kunnen beginnen. We belonen met artikel 23 particulier initiatief. Ouders hebben in Nederland ook wat te kiezen. Met artikel 23 hebben we geen eenvormig staatsonderwijs. Er is geen land ter wereld waar het aanbod aan scholen en onderwijs zo pluriform is als in Nederland. Artikel 23 maakt een vrije keuze mogelijk van ouders en leerlingen voor een school die past bij hun ideeŽn over opvoeding en onderwijs. En als die school er niet is, heb je de mogelijkheid er een op te richten."

Bronnen:

> Terug naar het nieuwsoverzicht <