Mag een docent bidden op een openbare school?

11 januari 2016

Naar aanleiding van een bericht in het Algemeen Dagblad hebben de Kamerleden Marcouch en Ypma Kamervragen gesteld. Een moslimdocent werd op het Rijswijks Lyceum, een openbare school, verboden te bidden op school. De leraar Engels heeft inmiddels zelf ontslag genomen. Staatssecretaris Dekker gaat in zijn antwoord niet in op de kern van de zaak.

De directie van het Rijswijks Lyceum bevestigt dat zij de leraar Engels heeft verboden om op school in gebed te gaan, ook al is het in de pauze en uit het zicht. "Als openbare school vinden wij dat religieuze uitingen privé zijn en privé uitgeoefend moeten worden. Een docent die per se in het schoolgebouw wil bidden past niet bij die opvatting." De directie benadrukt dat op de kwaliteit van de docent Engels niets aan te merken was.

Bij de landelijke vereniging van openbare scholen VOS/ABB zien ze dat anders. Een woordvoerder wil niet op de Rijswijkse zaak zelf ingaan, maar stelt wel dat religieuze uitingen 'in het algemeen' geen taboe zijn op openbare scholen: "Als een gelovige vindt dat bidden bij zijn religie hoort, is daar niks mis mee, als hij dat in de pauze, in zijn vrije tijd doet."

Ruimte
In een verklaring van het Rijswijks Lyceum staat wat de leraar -volgens de school- wilde: "De betreffende docent was van mening dat de school zijn geloofsbelijdenis zou moeten faciliteren door bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van een ruimte binnen de school." De school weigerde daarop in te gaan.

De docent heeft in het radioprogramma Dichtbij Nederland met klem tegengesproken dat hij om een gebedsruimte had gevraagd. Het is volgens hem voor moslims helemaal niet nodig om een aparte gebedsruimte te hebben.

Kamervragen
Op 11 december hebben de PvdA-kamerleden Marcouch en Ypma kamervragen over deze zaak gesteld aan staatssecretaris Sander Dekker. Zij focussen in hun vragen op 2 dingen: Zijn gelovige mensen welkom in het openbaar onderwijs? en: Voelen gelovige kinderen zich veilig op een openbare school? In zijn antwoord van 7 januari 2016 vermijdt de staatssecretaris een directe link tussen het openbaar onderwijs en gelovige kinderen of ouders. Hij blijft steken in algemeenheden.

De staatssecretaris: "Het openbaar onderwijs is toegankelijk voor alle leerlingen en docenten, ongeacht hun godsdienst of levensbeschouwing. (...) Ik deel echter uw mening dat een veilig gevoel een voorwaarde is voor leerlingen om te kunnen leren en ontwikkelen. Het is de opdracht van de school om zorg te dragen voor sociale veiligheid. Het is aan ouders om een keuze te maken tussen openbaar of bijzonder onderwijs, passend bij hun overtuiging of voorkeur.

Vrijheid van onderwijs is een grondrecht en een groot goed. Openbare scholen zijn voor iedereen toegankelijk en baseren hun onderwijs niet op godsdienst of levensovertuiging. Bijzondere scholen hebben een religieuze of levensbeschouwelijke grondslag. Zij mogen onder voorwaarden bepaalde eisen stellen bij de toelating van leerlingen en docenten."

Bronnen:

> Terug naar het nieuwsoverzicht <