Beter personeelsbeleid door schrappen enkelefeit-constructie in AWGB

25 juni 2015

Ken je personeel; weet wat er speelt. Dat is voor besturen en directies van scholen en andere instellingen uiterst belangrijk. Die boodschap gaf VGS-medewerker mr. Jan Macdaniel op 18 juni in Hardinxveld-Giessendam mee tijdens een symposium van de VGS over de wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) per 1 juli.

Uit deze wet is de enkelefeitconstructie geschrapt, die bepaalde dat scholen of instellingen niet iemand mogen ontslaan of weigeren op basis van het enkele feit van bijvoorbeeld seksuele oriŽntatie, ras of geslacht, maar in sommige gevallen wel vanwege "bijkomende omstandigheden". Voor instellingen op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag is er - vanwege de vrijheid van godsdoenst en de scheiding tussen kerk en staat - een uitzonderingspositie gebleven, zij het dat die is aangepast.

De hoofdlezing werd verzorgd door CDA-senator professor Van Bijsterveld. Na een schets van de ontstaansgeschiedenis van de AWGB ging zij in op de betekenis van de aanstaande wetswijziging voor de scholen. Vervolgens hielden VGS-juristen Jan Macdaniel en Wim Voorwinden een lezing over de praktische betekenis voor respectievelijk de scholen en de kerken, voor zowel het personeelsbeleid als het verhuurbeleid. Cruciaal is dat het van belang is dat scholen op tijd met hun mensen in gesprek gaan. "Als u het gesprek pas begint op het moment van ongehuwd samenwonen, laadt u de verdenking op u dat u discrimineert." De schoolleiding moet namelijk op tijd in de gaten hebben dat iemands denken en leven verandert. Iemands identiteit is namelijk niet statisch. Daarbij is voorwaarde dat er tijdig, zorgvuldig, consequent en consistent wordt gehandeld.

In hoeverre kunnen deze instellingen nog van hun personeel bepaald gedrag eisen, ook in hun vrije tijd? "Het staat onder druk; mensen stellen er vragen bij," signaleerde Macdaniel. "Die vraagtekens worden soms ook binnen het personeel zelf geplaatst." De VGS heeft altijd gezegd dat het enkele feit niet bestond, stelde Macdaniel. "Als iemand bijvoorbeeld ongehuwd gaat samenwonen - wat volgens de wet als enkele feit geen aanleiding mag zijn voor ontslag - is er meer veranderd in iemands leven en denkwijze, zodat iemand niet meer bij de grondslag past."

Personeelsbeleid
In grote organisaties kan het lastig zijn ontwikkelingen bij personeelsleden tijdig in het vizier te krijgen. Dan is een goede rapportage door het middenmanagement aan het college van bestuur van belang. De verhouding tot de identiteit moet in het functioneringsgesprek en ook tussentijds aan de orde komen, zei Macdaniel. Zo dwingt de wijziging van de AWGB tot een beter personeelsbeleid

Soms wordt in goede gesprekken duidelijk dat het personeelslid beter kan vertrekken. Andere keren wordt iemand met buitengewoon verlof gestuurd. Scholen moeten zich er, volgens prof. dr. S.Ch. van Bijsterveld, bijzonder hoogleraar religie, rechtsstaat en samenleving, op bezinnen hoe ze omgaan met medewerkers die ondanks een verandering in leer en leven, toch willen blijven. Zij stelde dat er in de feitelijke situatie niet zo veel verandert door de wetswijziging per 1 juli. "Niet te bang zijn en niet onnodig koudwatervrees hebben," was haar advies.

Bronnen:

> Terug naar het nieuwsoverzicht <