‘Identiteit als sterk merk’

4 juni 2015

De gereformeerde scholenkoepel LVGS gaat haar identiteit explicieter formuleren en de eigen scholen ondersteunen bij het vormgeven hiervan in de onderwijspraktijk. Daartoe is de LVGS gestart met het traject 'Identiteit als sterk merk'. "We willen onze identiteit vasthouden, maar de inhoud verankeren", zegt Jan Westert, voorzitter van de LVGS.

Uit een onderzoek op vier gereformeerd vrijgemaakte en een evangelische middelbare school bleek dat veel docenten behoefte hebben aan meer toerusting op dit gebied. Zij vinden het soms lastig om de identiteit van de school te vertalen naar de praktijk in het klaslokaal.

Identiteit
De leerstoel ‘christelijke Identiteit’ aan de theologische Universiteit Kampen, die bovengenoemd onderzoek deed, ondersteunt het traject ‘Identiteit als sterk merk’. De leerstoel van hoogleraar Roel Kuiper verdiept zich in het fenomeen ‘identiteit’ ten bate van maatschappelijke organisaties en doordenkt nu ook met de LVGS hoe zij hun identiteit kunnen versterken. 
Het gaat om meer dan alleen levensbeschouwing en godsdienst, zegt Westert. "Ook om hoe je de identiteit kunt laten doorwerken in je pedagogische opdracht en didaktische visie op onderwijs. Ons doel is om te komen tot een merk: dít is gereformeerd onderwijs." Docenten moeten vervolgens bij hun verdere professionalisering leren hoe ze die identiteit in hun beroepsuitoefening kunnen verankeren.

Ook andere scholen
Volgens Westert worstelen ook evangelische en orthodox-christelijke scholen met deze thematiek. "Het zou mooi zijn als die zich aansluiten bij ons traject. Daarvoor is het overigens niet nodig dat ze zich bij de LVGS aansluiten."
Ook ouders worden straks aangehaakt. "Docenten kunnen niet in hun eentje de dragende partij zijn", vindt Westert. "Ouders geven mede vorm aan de schoolgemeenschap. De verbinding tussen thuis en school bepaalt voor een belangrijk deel de identiteit."

Identiteitsdocument
Aan het traject ‘Identiteit als sterk merk’ doen alle LVGS-scholen mee. Westert: "We brengen nu in kaart wat scholen al hebben vastgelegd op het punt van identiteit. Van daaruit gaan we een kader stellen voor verdere ontwikkeling." In 2018 moet het traject zijn afgerond.

De binding aan bepaalde kerkgenootschappen wordt binnen het gereformeerd vrijgemaakte onderwijs minder belangrijk. De LVGS heeft in 2012 de eis losgelaten dat onderwijsgevenden lid moeten zijn van bepaalde kerken. Scholen werken dat nu uit in de eigen situatie. Veel scholen werken nu met een identiteitsdocument. De leerstoel van Kuiper ontwikkelt één concept identiteitsdocument dat bruikbaar is voor alle scholen. Zij kunnen dit op lokaal niveau verder inkleuren.

Bron: Verus, 3 juni 2015

> Terug naar het nieuwsoverzicht <