Geen kerkgang = ontslag

4 februari 2015

In een recente uitspraak heeft het College voor de Rechten van de Mens geoordeeld dat een kinderdagverblijf een juffrouw terecht heeft ontslagen omdat zij niet naar de kerk ging. Er is geen verboden onderscheid gemaakt op grond van godsdienst. Een werkgever mag van personeel eisen meelevend lid van een kerk te zijn.

Een vrouw werkt bij een christelijk kinderdagverblijf als groepsleidster. Dit kinderdagverblijf wil specifiek christelijke kinderopvang aanbieden en stelt daarvoor de eis dat groepsleiders christen zijn en meelevend lid van een eigen kerkelijke gemeente. Toen zij begon bij het kinderdagverblijf was de vrouw nog op zoek naar een bij haar passende kerk, maar is in de loop van de tijd tot de conclusie gekomen dat ze geen kerk nodig heeft om te geloven. Dit is voor het kinderdagverblijf reden om haar geen nieuw contract aan te bieden. Het kinderdagverblijf vindt dat een christen zijn of haar geloof blijvend moet ‘voeden’ door middel van een actief kerklidmaatschap. Het kinderdagverblijf wil de vrouw echter wel de kans geven een andere baan te vinden. Daarom heeft ze eenmalig een laatste tijdelijk contract gekregen, op voorwaarde dat zij een andere baan zou zoeken.

Inconsistent
Dat het kinderdagverblijf uit ‘overwegingen’ van coulance de medewerkster nog een laatste tijdelijk contract heeft aangeboden, ziet het college niet als een beleid dat willekeurig, ongeloofwaardig of inconsistent is. Daarmee is uit de het oordeel dan ook de voorzichtige conclusie te trekken dat consistentie en coulance elkaar niet geheel uitsluiten. Daarmee hebben schoolbesturen enige ruimte en wordt rigiditeit voorkomen.

Een laatste opvallend punt uit het oordeel is dat werknemers niet alleen gehouden kunnen worden aan hetgeen zij ondertekend hebben. Het feit dat een werkneemster al van het beleid op de hoogte is, blijkt hier al voldoende te zijn. Duidelijk is wel dat hetgeen schriftelijk is vastgelegd, eenvoudiger te bewijzen is.

Bron: Kerkgang mag gevraagd worden, VGS, 27 januari 2015

Zie ook: Christelijk kinderdagverblijf De Kleine Reus B.V. discrimineerde niet door een groepsleidster geen nieuw contract aan te bieden, College voor de rechten van de mens, 15 januari 2015

> Terug naar het nieuwsoverzicht <