COC actie leidt tot bezinning bij kerken en scholen

9 december 2014

Toen in september 2014 het College voor de Rechten van de Mens een evangelische gemeente van Utrecht in het ongelijk stelde omdat zij geweigerd had zaalruimte te verhuren aan het COC, heeft de VGS, de besturenorganisatie voor de reformatorische scholen, het initiatief genomen om bezinning te initiŽren over dit onderwerp en te komen tot een handreiking.

De VGS legde contact met externe deskundigen om te bezien wat deze uitspraak voor scholen en kerken in concreto kan betekenen. Er is ondertussen gesproken met de advocaat in die zaak en met een aantal deskundigen op kerkelijk terrein (onder andere de afdeling juridische zaken van de PKN en de Vereniging voor kerkrentmeesterlijk beheer).

Vervolgens is medio november met een aantal vertegenwoordigers vanuit het onderwijs en van diverse kerkgenootschappen gesproken over de consequenties van het advies van het College van de Rechten van de Mens over het verhuren van een ruimte door een evangelische gemeente.

De VGS belooft nu dat de suggesties voor de op te stellen handreikingen over huur en verhuur van onderwijsruimten c.q. kerkzalen in het voorjaar van 2015 verwerkt zullen zijn in een dan te publiceren handreiking.

Bronnen:

> Terug naar het nieuwsoverzicht <