Acceptatieplicht weer op lange baan

9 oktober 2014

Het geplande overleg met de staatssecretaris over artikel 23 van de grondwet op maandag 29 september werd door Kamerlid Ypma aangegrepen om de oude 'acceptatiewet' uit 2005 uit de kast te halen. De christelijke partijen reageerden negatief en tijdens het overleg haalden VVD en PvdA bakzeil. Van de plannen bleef een adviesaanvraag voor de Onderwijsraad over.

Op vrijdag 26 september gooide kamerlid Loes Ypma de knuppel in het hoenderhok. Het moest maar eens afgelopen zijn dat christelijke scholen achterstandsleerlingen en autistische kinderen op oneigenlijke gronden weigeren. Daarom meldde ze de oude acceptatiewet uit 2005 in het algemeen overleg met de staatssecretaris weer te willen indienen.

De christelijke partijen reageerden direct. Kamerlid Slob verweet Ypma geen besef te hebben van hoe de Grondwet in ons land zou moeten functioneren. Ook ontkende hij dat het probleem bestaat dat voor Ypma aanleiding zou zijn om voor acceptatieplicht te pleiten. SGP-Kamerlid Bisschop noemt de wet „een onaanvaardbare aantasting van de onderwijsvrijheid.” Hij vindt dat elke school de vrijheid moet hebben om de pedagogische identiteit te handhaven. „Als dat niet past bij een kind, wordt het ook niet blij.”

De VGS, de besturenorganisatie voor de reformatorische scholen reageerde uitgebreid naar de Kamer met de bezwaren tegen de acceptatieplicht. "Er is echter geen enkel rapport bekend dat aantoont dat scholen om religieuze redenen zorgleerlingen zouden afwijzen."

In het oude wetsvoorstel wordt voor één groep een uitzondering gemaakt op de acceptatieplicht: scholen die al jaren consequent een streng toelatingsbeleid hebben op grond van hun levensbeschouwing hoeven niet aan de plicht te voldoen. Het gaat dan bijvoorbeeld om reformatorische en joodse scholen.

Het debat
Ypma liet weten zich zorgen te maken over signalen die zij heeft gekregen over het weigeren van zorgleerlingen op basis van de grondslag van een school. Ze vindt dat de acceptatieplicht hier een oplossing voor is. Ze las een aantal mails voor, maar had geen cijfermatige onderbouwing.
D66 en SP steunen de acceptatieplicht. Net als GroenLinks, maar die partij was afwezig bij het debat. Ook Karin Straus (VVD) was positief, maar wilde samen met Ypma dat er door de Onderwijsraad eerst een onderzoek wordt naar gedaan naar de relatie tussen de zorgplicht en de toelatingspraktijk van scholen.
De staatssecretaris wees op de kritiek van de Raad van State en de Onderwijsraad. Dekker benadrukte ook dat de acceptatieplicht niet nodig is om scholen aan hun zorgplicht te houden, de Onderwijsinspectie ziet hier al op toe.
Tegenstanders gaven aan dat de overgrote meerderheid van het bijzonder onderwijs een open toelatingsbeleid kent, en het wetsvoorstel dus symboolpolitiek is.

Van tafel
In een interview met het Reformatorisch Dagblad, dat verscheen in de papieren editie van 8 oktober, geeft SGP-kamerlid Bisschop impliciet toe dat de SGP samen met de CU richting PvdA en VVD hebben aangegeven dat het wetsvoorstel voor de acceptatieplicht van tafel moest. Bisschop: "We hebben kenbaar gemaakt wat we van deze dingen vonden. We zijn nu eenmaal in gesprek met VVD en PvdA over tal van onderwerpen. Dus heb je elkaar over en weer nodig. Als je elkaar nodig hebt, moet je ook niet onnodig polariseren."

Daarom was de adviesaanvraag aan de Onderwijsraad een mooie uitweg. Aan de Onderwijsraad gevraagd te onderzoeken in hoeverre artikel 23 van de Grondwet door scholen wordt gebruikt om de zorgplicht te ontduiken, en ook "in hoeverre artikel 23 GW in overeenstemming is met artikel 2 van het protocol EVRM". Door het vragen van advies aan de Onderwijsraad is bespreking van het wetsvoorstel acceptatieplicht weer uitgesteld. Volgens Bisschop mag dit ook wel tot afstel leiden: "De acceptatieplicht is een fossiel van zo'n vijftien jaar geleden, toen nog werd gedacht dat het onderwijs maakbaar was."

Bronnen:

> Terug naar het nieuwsoverzicht <