De balans van 2013

15 januari 2014

Begin januari 2014 is een goed moment om terug te kijken op het jaar 2013. Welke ontwikkelingen zien we op het terrein van de onderwijsvrijheid? En zijn er lijnen te trekken naar 2014? Een kort overzicht van een aantal dossiers.

Leerlingenvervoer
Het leerlingenvervoer is een nieuwe discussie die pas echt in 2013 is ontstaan. In het primair onderwijs zijn de gemeenten verplicht om ouders vergoedingen te verstrekken als zij hun kinderen over een afstand van meer dan 6 kilometer naar een school moeten vervoeren. Het blijkt dat met name ouders van reformatorische scholen hier gebruik van maken. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil van deze ‘refo-busjes’ af. Deze wens heeft een vervelend precedent met betrekking tot het vervoer voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Mogen deze wel worden vervoerd naar scholen die verder weg liggen of moeten ze naar het dichtstbijzijnde openbare speciaal onderwijs? In de loop van 2014 zal de politiek weinig besluiten op dit gebied, omdat de SGP de coalitie steunt wat betreft de bezuinigingen. Maar de wil om de vergoeding af te schaffen is aanwezig in de Kamer.

Richtingenbegrip
Rond de zomervakantie van 2013 heeft staatssecretaris Dekker een brief gestuurd waarin hij zijn plannen met betrekking tot het zogenaamde richtingenbegrip uiteen zet. Een richting is een levensbeschouwelijke of godsdienstige overtuiging waarop een groep van scholen is gefundeerd. Als een groep ouders een nieuwe school wil stichten, dan moeten deze scholen een dergelijk ‘etiket’ hebben. Dekker wil het mogelijk maken een school te stichten zonder zo’n etiket. Het mag gewoon een school zijn, zonder toevoeging. De gedacht hierachter is dat richtingen uit de tijd van de verzuiling stammen. Anno nu is dat in het multiculturele Nederland niet meer van toepassing. De discussie over deze brief is nog open. Hopelijk wordt in 2014 helder welke kant de Tweede Kamer op wil.

Krimp en kleine scholen
In 2013 heeft staatssecretaris Dekker zijn plannen ontvouwd wat betreft kleine en krimpende scholen. De bewindsman wil krimpende scholen een prikkel geven te gaan fuseren of andere creatieve manier te zoeken om te overleven. Dit gaat hij doen door de kleine-scholen-toeslag af te bouwen. Het geld dat vrijkomt, wordt aan een regio gegeven waarin de school participeert. In de regio wordt besloten wat er met het geld gebeurt. De achterliggende maanden is het veld over deze plannen geconsulteerd. In 2014 moet duidelijk worden hoe deze plannen er in de praktijk uit gaan zien.

AWGB
Het wetsvoorstel om het enkele feit uit de AWGB te halen, krijgt steeds vastere vormen. De wet heeft tot doel docenten met een andere visie en levenswijze wat betreft het traditionele huwelijk een stevigere plek binnen een school te geven. Besturen kunnen steeds moeilijker vasthouden aan de schoolvisie met betrekking tot relaties. Het is de verwachting dat de nieuwe wet in 2014 in werking treedt.

Drs. Gijsbert Vonk - dit artikel is verschenen in het januari-nummer van DRS-magazine.

> Terug naar het nieuwsoverzicht <