Schorsing voor twitterende docent die grondslag school niet respecteerde

8 februari 2013

Een docent op een middelbare school in Voorhout die zich in tweets beledigend uitliet over de islam, is terecht geschorst. Dat stelt het College van de Mensenrechten (voorheen Commissie Gelijke Behandeling) in een zaak die de docent tegen zijn werkgever had aangespannen. Volgens het college heeft de docent met zijn tweets geen respect getoond voor de grondslag van de katholieke school.

De betrokken docent is in zijn vrije tijd duo-raadslid voor Leefbaar Leiden. In die hoedanigheid verstuurt hij berichten via Twitter waarin hij uiting geeft aan zijn opvattingen, onder meer over de islam. Een van de gewraakte twitterberichten had als tekst: ‘De islam is geen geloof maar een barbaarse achterlijkheid’. In een andere tweet schreef hij: ‘Gedenk eer gij begint! Anders spreken de volgende generaties Arabisch! En is de islam staatsgodsdienst. Doe dat uw kinderen niet aan’.

Volgens het bestuur sprak uit de toonzetting van de berichten een gebrek aan respect voor de grondslag van de school. En respect is een van de kernwaarden van de school.

Onder zijn tweets staat dat hij duo-raadslid is en docent, maar voor het College van de Mensenrechten voerde hij aan dat zijn berichten niets te maken hebben met zijn leraarschap. Het besluit van het bestuur om de docent te schorsen was volgens het raadslid gebaseerd op zijn politieke voorkeur en dat is niet toegestaan.

Echter de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) maakt een uitzondering voor bijzondere scholen. Het College van de Mensenrechten in de uitspraak: “De wetgever heeft uitdrukkelijk erkend dat een instelling van bijzonder onderwijs eisen kan stellen in verband met het doel dan wel grondslag van de instelling, ook al hangen deze eisen samen met een bepaalde politiek gezindheid”. Het College komt tot de slotsom dat het bestuur in deze zaak in zijn recht stond om de docent te schorsen. Er was geen sprake van schorsing op grond van het enkele feit van politieke gezindheid.

Bron: Besturenraad, 7 februari 2013

> Terug naar het nieuwsoverzicht <