Vraagtekens bij identiteit bijzondere scholen

10 september 2012

Het rooms-katholieke basisonderwijs verdwijnt uit de regio Den Bosch. De koepelorganisatie van alle 24 katholieke basisscholen daar, liet dinsdag weten de verwijzing naar de rooms-katholieke kerk zo snel mogelijk uit de statuten te halen, omdat van een katholieke identiteit op de scholen niet of nauwelijks nog sprake is.

Signum 100 jaarDit zei Jan Timmers (voorzitter van koepelorganisatie Signum) eind augustus in Trouw. Hij komt tot dit besluit op het moment dat het destijds door de kerk opgerichte Signum zijn 100-jarig bestaan viert. "Van een verbinding met de rooms-katholieke kerk is de laatste tien jaar niets gebleken", zegt hij.

Het bisdom liet weten het voornemen van Signum te betreuren. Hulpbisschop Rob Mutsaerts: "Hoewel het een minderheid is, zijn er nog ouders die hun kinderen naar een rooms-katholieke school sturen. Die kunnen nergens meer terecht."

Protestants-christelijk onderwijs
Wim Kuiper, directeur van de Besturenraad, de werkgeversorganisatie van het protestants-christelijk onderwijs, reageert op de suggestie dat ook op protestants-christelijke scholen de identiteit niet zo veel voorstelt. Hij wijst op een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Besturenraad in het primair onderwijs. "Het blijkt dat ook de ‘gewone’ christelijke scholen en zeker ook die in een multiculturele omgeving staan volop, serieus en doordacht invulling geven aan hun christelijke identiteit. De scholen zijn actief bezig met het vertalen van die identiteit in de pedagogische aanpak, lesinhoud, dagopeningen, vieringen en in het schoolklimaat.

Wij zien dit ook in andere onderwijssectoren. Er is eerder sprake van een revitalisering dan van een toenemende verwatering. Er wordt in christelijke scholen veel over gepraat en gedacht; de vanzelfsprekendheid Ún de verlegenheid voorbij."

Bronnen:

> Terug naar het nieuwsoverzicht <