VNG kritisch over onderwijsvrijheid

26 oktober 2011

De Onderwijsraad heeft ter voorbereiding van het advies over de vrijheid van onderwijs allerlei organisaties gevraagd om input te leveren. Zo ook de Vereniging Nederlandse Gemeentes (VNG). Zijn hebben een stuk gepubliceerd dat vooral ingaat op de rol van gemeenten richting de scholen van verschillende denominaties. De VNG neemt hierin nadrukkelijk een politieke positie in.

In het kader van de bekostiging van het leerlingvervoer door gemeenten stelt de VNG "dat de vrijheid die de burger heeft om een school te kiezen, niet betekent dat de gemeenschap de kosten voor het vervoer voor haar rekening moet nemen."

Rond de brede scholen is de VNG kritisch over denominatieve initiatieven. Samenwerking zou het doel moeten zijn. Wel erkent zij dat er geen geluiden vanuit gemeenten zijn dat dit in de praktijk voor problemen zorgt danwel de uitbouw van beleid op dit gebied frustreert.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het onderwijsachterstandenbeleid en de aansluiting met het voor- en vroegsschoolse deel educatie. De VNG staat op het standpunt dat de vrijheid van onderwijs er in de praktijk toe kan leiden dat gemeenten hun onderwijsachterstandenbeleid moeilijk vorm kunnen geven. Schoolbesturen grijpen soms de vrijheid van onderwijs aan om afstemming op dit terrein buiten de deur te houden.

Bron:

> Terug naar het nieuwsoverzicht <