Besturenraad negatief over rapport 'Vrijheid van stichting'

25 augustus 2011

Dit najaar wordt een belangrijk advies van de Onderwijsraad verwacht over de vrijheid van onderwijs. Ter voorbereiding van dit advies organiseerde de Onderwijsraad diverse panelbijeenkomsten waar ook de Besturenraad een bijdrage aan heeft geleverd.

Kort voor de zomer verscheen het rapport van vier hoogleraren onderwijsrecht 'Vrijheid van stichting', dat als een belangrijke bouwsteen voor het advies wordt beschouwd. De hoogleraren pleiten onder andere voor het volledig loslaten van het richtingbegrip bij scholenstichting en verder vindt men dat de positie van het openbaar onderwijs op verschillende manieren versterkt moet worden.

Elke nieuwe school in een nieuwbouwwijk zou per definitie een openbare school moeten zijn, die dan eventueel na twee jaar desgewenst alsnog een bepaalde richting zou kunnen aannemen. Ook het stichten en in stand houden van openbare scholen zou makkelijker moeten worden, door soepeler normen dan die voor het bijzonder onderwijs.

Voorlopige reactie
In een eerste reactie is de Besturenraad zeer verbaasd over deze insteek van het rapport. Er is geen enkele aanleiding voor zo'n sterke voorkeurspositie voor openbaar onderwijs. De verhouding tussen bijzonder en openbaar onderwijs is al jaren min of meer stabiel door het keuzegedrag van ouders. Een vermeende grotere behoefte aan openbaar onderwijs is niet zichtbaar. Het scholenaanbod sluit over het algemeen goed aan op de vraag.

De suggestie om een nieuwe openbare school in een nieuwbouwwijk na twee jaar alsnog bijvoorbeeld christelijk te laten worden, is in de praktijk niet uitvoerbaar. Het voorstel om te komen tot volledig richtingvrije planning is misschien onderwijsrechtelijk wel beredeneerbaar, maar de consequenties hiervan zijn volgens de Besturenraad onvoldoende doordacht.

Bron: Besturenraad, 25 augustus 2011

> Terug naar het nieuwsoverzicht <