Nieuwe hoogleraar onderwijsrecht: Versterk positie ouders en docenten

19 mei 2011

Ouders en docenten hebben onvoldoende invloed op het onderwijs. Om hun positie te versterken is een aanpassing van artikel 23 van de Grondwet, dat de onderwijsvrijheid regelt, noodzakelijk. Dat is de strekking van het betoog van de nieuwe hoogleraar onderwijsrecht prof. mr. Pieter Huisman aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Pieter Huisman; foto: Martine SprangersIn zijn installatierede op donderdag 19 mei ging hij in op de vraag: Wie heeft het eigenlijk voor het zeggen in het onderwijs? Door de schaalvergroting in het onderwijs staan besturen op steeds grotere afstand en dat heeft gevolgen voor de keuzevrijheid van ouders en de positie van leerkrachten, stelt prof. Huisman in zijn oratie 'Onderwijsrecht in meervoud, over de  afweging van individuele en collectieve rechten op onderwijs in een pluriforme samenleving'.

De pluriformiteit van het onderwijs, in de vorm van het stichten en inrichten van nieuwe scholen staat onder druk, constateert de hoogleraar. Het principe van onderwijsvrijheid is dat de overheid kwaliteit moet waarborgen, en tegelijk ouders keuzevrijheid moet bieden. Die keuzevrijheid komt vaak in de knel. In het voortgezet onderwijs hanteren populaire scholen wachtlijsten, waardoor ze niet voor iedereen toegankelijk zijn. Het is bijna onmogelijk om zelf een school op te richten.

Eigenaar
Het uitgangspunt van keuzevrijheid van ouders is niet vastgelegd en de Grondwet biedt ook geen garantie dat de overheid niet teveel ingrijpt in de pedagogische autonomie van de docent. Prof. Huisman doet enkele voorstellen voor aanpassing van artikel 23 Grondwet, zodat duidelijk wordt dat niet alleen het schoolbestuur eigenaar is van de onderwijsvrijheid, maar ook degenen die het onderwijs kiezen, ontvangen of geven.

Huisman bekleedt aan de Erasmus Universiteit de bijzondere leerstoel Onderwijsrecht, vanwege de Stichting bijzondere leerstoel onderwijsrecht op pluriforme grondslag.

Bron: Besturenraad, 19 mei 2011; foto Pieter Huisman: Martine Sprangers

> Terug naar het nieuwsoverzicht <