Segregatie geen thema meer voor minister

10 februari 2011

Jarenlang vormde het bestrijden van de zogenaamde segregatie één van de beleidsdoelen van het ministerie van onderwijs. Dit verandert nu. Minister Van Bijsterveldt gaat geen verdere acties ondernemen om het aantal zwarte scholen in Nederland terug te dringen.

Deze beleidswijziging kondigt de bewindsvrouw maandag aan in een interview met de Volkskrant. Het bestaan van zwarte scholen "is gewoon een feit" dat de regering accepteert. De bewindsvrouw laat de bestaande projecten die het mengen van witte en zwarte scholen voorstaan, gewoon doorlopen, maar ze zal geen nieuw beleid ontwikkelen. "Die projecten lopen zoals ze lopen", aldus de bewindsvrouw. "Het is goed als mensen van verschillende culturen elkaar ontmoeten. Maar voor mij als minister is bestrijding van de segregatie an sich geen doel."

Het bestaan van zwarte scholen heeft volgens de bewindsvrouw vooral te maken met de samenstelling van de wijken. Witte wijken hebben voornamelijk witte scholen en zwarte wijken voornamelijk zwarte scholen. Het mengen van bevolkingsgroepen is volgens de minister vooral een taak van gemeenten, die hebben mogelijkheden om bepaalde bevolkingsgroepen wel of niet in bepaalde wijken te huisvesten.

Van Bijsterveldt wil in de komende jaren sterk inzetten op kwaliteitsverbetering van scholen. Kwaliteit hoeft volgens de minister geen verband te houden met de kleur van de school. "Ik zie ook witte scholen waar het niet goed gaat." Aan de andere kant zijn er ook zwarte scholen die het goed doen: "In Den Haag staat een voor 99 procent gekleurde school die in korte tijd van zeer zwak naar goed is gegaan. Dat is het allerbeste, voor ieder kind", aldus de bewindsvrouw in het interview.

De bewindsvrouw is tegenstander van het zogeheten postcodebeleid, waarbij ouders alleen een school kunnen kiezen binnen hun eigen woongebied: "Dat werkt niet. Mensen verhuizen er zelfs om. Als christendemocraat vind ik het belangrijk dat ouders zelf hun school kunnen kiezen."

De koers van de minister betekent een beleidswijziging ten opzichte van hetgeen vorige kabinetten voorstonden. Die wilden vaak linksom of rechtsom scholen mengen. De christelijke fracties waren steeds beducht voor aantasting van de keuzevrijheid van ouders.

De koerswijziging heeft volgens Van Bijsterveldt niets te maken met de opvattingen van gedoogpartner PVV. Die ziet het mengen van leerlingen van verschillende afkomsten ook niet zitten. De bewindsvrouw gelooft er zelf ook niet in: "Veel wetenschappers geven ook aan dat het hem niet zit in de kleur."

Bron: Reformatorisch Dagblad, 7 februari 2011

Zie ook:

> Terug naar het nieuwsoverzicht <