Symposium acceptatieplicht

18 november 2010

Op 17 november 2010 organiseerde de VOS/ABB een minisymposium met Lagerhuisdebat: Dit debat is bijgewoond door bijna 70 mensen. Centraal thema was de algemene acceptatieplicht.

Het debat, dat woensdagmiddag volgde op de algemene ledenvergadering van VOS/ABB, trok een gevarieerd publiek. Naast leden van VOS/ABB, die direct betrokken zijn bij het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, waren er vertegenwoordigers van protestants-christelijke, orthodox christelijke en de rooms-katholieke organisaties.

Zo was rector Roelof Bisschop van de locatie Revius van het reformatorische Wartburg College in Rotterdam aanwezig. Hij is tevens vooraanstaand lid van de SGP. De protestants-christelijke Besturenraad werd vertegenwoordigd door onder anderen directeur Wim Kuiper. Het katholieke element werd ingebracht door hulpbisschop Everard de Jong van Roermond, die namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie de portefeuille ‘onderwijs’ heeft, en beleidsmedewerker Freek Pardoel van de Bond KBVO. Vanuit de politiek was PvdA-Kamerlid Metin Çelik aanwezig.

Tijdens het debat kwamen onder leiding van dagvoorzitter Margreeth Kloppenburg de volgende vijf stellingen aan bod.

  1. Ouders hebben op welke school dan ook het recht op een plaats voor hun kind.
  2. Ouders hebben het recht op homovrije scholen.
  3. Voor normen en waarden maakt de denominatie van de school niets uit.
  4. Het rooms-katholiek en protestants-christelijk onderwijs zijn allang opgeschoven naar het openbaar onderwijs, dus kan het duale bestel worden afgeschaft.
  5. De openbare basisschool moet zelf verantwoordelijk zijn voor de levensbeschouwelijke vorming van kinderen.

Homovrij
De stelling over homovrije scholen werd gerelativeerd door beleidsmedewerker Gijsbert Vonk van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS). Hij zei dat orthodox christelijke scholen geen probleem hebben met homoseksuele leerkrachten, tenzij zij een homoseksuele relatie aangaan. Beleidsmedewerker Ankie Knijnenburg van VOS/ABB benadrukte dat  homoseksuele leerkrachten een verrijking kunnen zijn. VOS/ABB heeft in de kernwaarden van het openbaar onderwijs vastgelegd dat er naast algemene acceptatieplicht ook algemene benoembaarheid moet zijn.

Bij de stelling over de normen en waarden van het openbaar en bijzonder onderwijs tekende directeur Wim Kuiper van de Besturenraad aan dat de normen en waarden binnen het openbaar onderwijs uit het christendom komen.

Verscheidenheid
Directeur Rob Limper van de Vereniging Openbaar Onderwijs verdedigde de stelling dat het duale stelsel kan worden afgeschaft. Limper is voorstander van het concept ‘school’, waarin geen sprake meer is van denominaties. Uitzonderingen maakt hij voor orthodox christelijke, joodse en islamitische scholen. Rector Roelof Bisschop van de locatie Revius van het reformatorische Wartburg College in Rotterdam maakte duidelijk dat wat hem betreft de verschillende denominaties moeten blijven bestaan, omdat juist de verscheidenheid de rijkdom van het Nederlandse bestel is.

Dit nieuwsbericht is een bewerking van het verslag van het minisymposium van de website van VOS/ABB.

Zie ook:

> Terug naar het nieuwsoverzicht <