Regeerakkoord goed voor vrijheid van onderwijs

2 oktober 2010

Het regeerakkoord van het kabinet Rutte-Verhagen leidde in het bijzonder onderwijs tot opluchting. De vrijheid van onderwijs lijkt bij dit kabinet in goede handen.

Het regeerakkoord is heel duidelijk: artikel 23 van de Grondwet blijft ongewijzigd: "aan de vrijheid van onderwijs wordt niet getornd." (blz.33). Op blz.3 van het regeerakkoord wordt gesteld: "vrijheid van onderwijs behoort tot het fundament van onze constitutie".

De aanval op het islamitisch onderwijs wordt derhalve ingezet langs de lijn van evidence based beleid. De school met de Koran wordt daarbij gelijkgesteld met instellingen als de Iederwijs scholen "met een radicaal vernieuwend onderwijsconcept". Omdat in beide stromingen kwaliteitsproblemen zijn genoteerd zullen "deze scholen sneller met sluiting geconfronteerd worden".

Zowel de Besturenraad als de VGS zijn blij. Beiden plaatsen wel kanttekeningen. De Besturenraad vreest dat de economie de baas gaat spelen over het onderwijs en de VGS is bang dat de overheid zich teveel met de inhoud van het onderwijs gaat bemoeien.

Bron: ScienceGuide, Opmerkelijke punten van Rutte I, 1 oktober 2010

Zie ook:

> Terug naar het nieuwsoverzicht <