VGS stelt kritische vragen bij regeerakkoord

2 oktober 2010

De Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS), de besturenorganisatie voor de reformatorische scholen, is blij met de zin in het regeerakkoord waarin wordt gezegd dat aan de vrijheid van onderwijs niet wordt gesleuteld. Toch stelt de VGS ook kritische vragen bij het regeerakkoord. Doet de centraal aangestuurde uniformiteit die uit het regeerakkoord de vrijheid van onderwijs geen geweld aan?

"Aan de vrijheid van onderwijs zoals gewaarborgd door art. 23 Grondwet, wordt niet getornd." Deze zin staat in het regeerakkoord en dat stemt de VGS tevreden. Daarnaast zijn er echter verschillende andere maatregelen genoemd die erg veel overheidssturing vragen.

Er komen verplichte leerlingvolgsystemen en uniforme toetsen in PO en VO. Moet de overheid zich zo met de inhoud van het onderwijs gaan bemoeien en worden zo niet veel bestaande initiatieven doorkruist.

Zwakke scholen moeten binnen een jaar het onderwijs op orde hebben, anders kan de overheid overgaan tot sluiting. Islamitische scholen en vrije scholen zullen eerder met sluiting geconfronteerd worden vanwege het feit dat ze aantoonbaar minder presteren op burgerschap, bestuurskracht enzovoorts. Deze maatregelen kunnen schuren met artikel 23 van de grondwet, de VGS is benieuwd hoe de regering hier invulling aan gaat geven.

Over emancipatie is de volgende zin opgenomen: 'Het kabinet staat ook borg voor de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders en zal daartoe concreet beleid ontwikkelen.' Het is niet duidelijk wat dit betekent voor het eigen personeelsbeleid van scholen en het afschaffen van de enkele feit-constructie in de AWGB.

Bron: VGS, 1 oktober 2010

> Terug naar het nieuwsoverzicht <