Britse regering schept ruimte voor meer bijzonder onderwijs

21 mei 2010

De Britse regering zet de deur nadrukkelijk open voor meer gesubsidieerd bijzonder onderwijs. Dat staat in een gisteren uitgegeven document. Dat lijkt goed nieuws voor de tientallen ongesubsidieerde christelijke scholen in Groot-Brittannië. De nieuwe Britse premier, David Cameron, had zich al meermalen positief uitgelaten over de "faith schools" in zijn land. Cameron’s eigen dochter zit op een school van de Anglicaanse Kerk en hij prijst zichzelf daarmee "bijzonder gelukkig."

De conservatieve regeringsleider zegt de "cultuur en ethiek" op de scholen te waarderen, omdat die volgens hem bijdragen aan betere resultaten. "Ik zou het bijzonder onderwijs graag zien groeien", liet hij in maart tegenover het weekblad The Jewish Chronicle weten. "Ik ben er zowel persoonlijk als politiek een sterk voorstander van."

Groot-Brittannië kent zo’n 7000 bijzondere scholen, waarvan de meeste een anglicaanse of rooms-katholieke signatuur hebben. Dat komt neer op een derde van het totaalaantal door de staat gesubsidieerde scholen. De verwachting is dat de opening die de regering geeft voor nieuwe bijzondere scholen vooral gebruikt zal worden door joodse, islamitische, hindoe- en sikhgemeenschappen in het land. Het lijkt echter ook ruimte te geven voor subsidie voor de momenteel nog ongesubsidieerde christelijke scholen.

"Ik ben vol verwachting", zegt directeur Hugh Bradby van de Christelijke Alliantie van Onafhankelijke Scholen, die kantoor houdt in Leamington Spa, bij Birmingham. Bij de koepel van Bradby zijn 37 onafhankelijke scholen aangesloten en bovendien onderwijzers op persoonlijke titel van nog honderd andere privéscholen. Ouders van leerlingen moeten daar al snel 5000 tot 7000 euro per jaar neertellen aan schoolgeld.

Bradby geeft aan dat leden van de koepel verschillend denken over overheidssubsidie. "Sommigen verwelkomen het vooruitzicht en wijzen daarbij op landen als Nederland, waar een dergelijk systeem goed lijkt te werken. Anderen bewaken hun onafhankelijkheid echter met grote zorg. Zij wijzen erop dat hun autonomie hoe dan ook in het geding is bij overheidssubsidie."

Directeur John Ellwood van de onafhankelijke christelijke King’s School in Witney, bij Oxford, houdt vooralsnog een slag om de arm. "Ik zou ontzettend blij zijn met het krijgen van overheidssubsidie, maar ik wil graag weten wat de voorwaarden daarvoor zijn", laat hij weten. De school heeft eerder overwogen zijn programma enigszins aan te passen om zo in aanmerking te komen voor subsidie, maar heeft daar toch van afgezien. "De vrijheid over ons onderwijsprogramma is ons veel waard", aldus Ellwood.

De onafhankelijke christelijke scholen hechten aan hun eigen curriculum voor onder meer seksuele opvoeding, biologie en godsdienst. De regering geeft in het gisteren gepresenteerde onderwijsdocument aan dat scholen "meer flexibiliteit" krijgen om het curriculum te veranderen en hun eigen accenten te leggen. Wat de speelruimte precies is, is echter nog niet helder.

Duidelijk is dat de vicepremier in Cameron’s kabinet, Nick Clegg van de Liberaal-Democratische Partij, zo zijn wensen heeft. In eerdere interviews heeft hij aangegeven dat hij wettelijk vastgelegd wil hebben dat ook "faith schools" homoseksualiteit als "normaal en ongevaarlijk" presenteren. Ook Cameron zou zich in die zin hebben uitgelaten. De organisatie Christian Voice citeert op haar site althans een soortgelijke uitspraak van Cameron uit het homoblad Attitude. Bovendien zou zijn woordvoerder Michael Gove tegenover de BBC hebben verklaard dat creationistisch onderwijs niet getolereerd kan worden.

Tegenover de rooms-katholieke krant The Catholic Herald verklaarde Cameron in april echter dat "scholen toegestaan moet worden les te geven op een manier die in lijn is met hun geloofsopvattingen." "Ik denk dat ouders die gekozen hebben voor bijzonder onderwijs, de beslissingen van de school daarin moeten respecteren", zei hij. Het lijkt er vooralsnog op dat de regering vooral deze lijn volgt.

De nieuwe regering heeft al wel aangegeven dat bijzondere scholen een "inclusief" toelatingsbeleid moeten voeren, een belangrijk punt van Clegg tijdens de campagne. Hoewel de precieze invulling daarvan nog niet bekend is gemaakt, lijkt het er in eerste instantie op dat dit niet voor de meeste problemen zal gaan zorgen. Op de sites van veel onafhankelijke christelijke scholen staat al aangegeven dat leerlingen van alle (religieuze) achtergronden welkom zijn.

Het bijzonder onderwijs is populair in Groot-Brittannië. De scholen komen in onderzoeken opmerkelijk goed uit de bus. Van de 329 basisscholen die "perfect" scoorden in een recente test had twee derde een anglicaanse, katholieke of joodse signatuur.

Het gaat Bradby en zijn organisatie vooral om het christelijk karakter. Bradby: "Onze zorg is dat christelijke ouders hun kinderen naar een school kunnen sturen waar ze zich thuis voelen. Wanneer er geen christelijke school in de buurt is, moeten ze het recht hebben er een te beginnen. De regering heeft gesuggereerd dat dit mogelijk moet zijn."

Bron: Reformatorisch Dagblad, 21 mei 2010

> Terug naar het nieuwsoverzicht <