Nieuwe hoogleraar onderwijsrecht: acceptatieplicht is theoretisch

12 mei 2010

"De discussie over acceptatieplicht is vooral theoretisch, er is geen bewijs dat de wet in de praktijk tot verschuivingen leidt." Dat zegt mr.dr. Miek Laemers in het Nederlands Dagblad. Laemers is per 1 mei 2010 benoemd als bijzonder hoogleraar onderwijsrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

De leerstoel wordt gefinancierd door de Stichting Bijzondere Leerstoelen Onderwijsrecht (SBLO). Daarin participeren de Besturenraad, het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen, de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs en de Vereniging VU-Windesheim.

Laemers volgt prof.mr.drs. B.P. (Ben) Vermeulen op, die per 1 maart 2010 als bijzonder hoogleraar onderwijsrecht is vertrokken. Ze is sinds 2002 senior onderzoeker en docent aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Laemers heeft diverse publicaties op haar naam staan over onder meer de vrijheid van onderwijs, schoolkeuzevrijheid en de positie van ouders, onderwijskwaliteit, gelijke behandeling en segregatie en integratie.

Symboolwetgeving
Net als de Besturenraad is Laemers van mening dat de  acceptatieplicht niet meer is dan symboolwetgeving. "Ik denk niet dat de wet veel zoden aan de dijk zet als het gaat om het voorkomen van segregatie in het onderwijs. Het komt nauwelijks voor dat leerlingen geweigerd worden, omdat ze de grondslag niet onderschrijven," zegt Laemers in het Nederlands Dagblad van 7 mei 2010. "Maar", voegt ze daar aan toe, "het is natuurlijk wel een prachtig forum om je standpunt over het bijzonder onderwijs nog eens voor het voetlicht te brengen."

Volgens Laemers is de behoefte aan scholen met een specifieke identiteit al voldoende reden om het huidige duale onderwijsstelsel in stand te houden. "Het is een belangrijke verworvenheid dat je een school kunt stichten en inrichten volgens je eigen principes."

Geen staatspedagogiek
Wel is Laemers voorstander van wetten die ervoor zorgen dat de overheid kan ingrijpen op scholen die te weinig kwaliteit leveren of slecht worden bestuurd. "Het lijkt mij een goede zaak dat de overheid kwaliteitsstandaarden oplegt. Het mag niet zo zijn dat bijzondere scholen zich met een beroep op de vrijheid van onderwijs kunnen onttrekken aan kwaliteitseisen. Dat neemt niet weg dat scholen vrij moeten zijn om te bepalen hoe ze het onderwijs inrichten. Er moet geen staatspedagogiek ontstaan."

Bron: Besturenraad, 12 mei 2010

Zie ook

> Terug naar het nieuwsoverzicht <