Van Bijsterveldt: Geen blauwdruk voor tegengaan segregatie

18 december 2009

Scholen mogen zelf bepalen hoe ze integratie bevorderen en segregatie tegengaan. 'Daar is geen blauwdruk voor', aldus staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs) in antwoord op schriftelijke vragen van de PvdA. Aanleiding voor de vragen is het nieuwe beleid van het christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag om een beperkt aantal allochtone leerlingen met voorrang toe te laten.

SorghvlietSorghvliet is de laatste jaren erg in trek als categorale school, en om te worden toegelaten hanteert de school een loting. De schoolbevolking is echter geen afspiegeling van de Haagse samenleving, slechts 2% van de bijna 700 leerlingen is van allochtone afkomst. Om meer kleur op de witte school te krijgen besloot het bestuur, met instemming van alle betrokkenen, maximaal tien allochtone leerlingen voorrang te geven. Op voorwaarde dat ze, net als andere leerlingen, aan de toelatingscriteria voldoen.

Het gewijzigde beleid lokte kritiek uit van het college van B. en W. van Den Haag, dat het Sorghvliet alleen wil ondersteunen bij het realiseren van een meer gemengde populatie, als de voorrangsregels worden gestopt. Het Sorghvliet is dat echter vooralsnog niet van plan, laat Van Bijsterveldt weten in antwoord op de Kamervragen. De staatssecretaris laat blijken geen moeite te hebben met het beleid van het Sorghvliet.

"Er is geen blauwdruk voor de manier waarop integratie in het onderwijs wordt bevorderd en segregatie wordt tegengegaan. Scholen geven hieraan, in overleg met hun omgeving, invulling. Het streven van het Sorghvliet Gymnasium om meer leerlingen van allochtone afkomst aan te trekken is hiervan een voorbeeld. Het is belangrijk dat scholen en gemeenten, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, elkaar in dit streven weten te vinden", aldus de staatssecretaris.

Bron: Besturenraad, 14 december 2009

> Terug naar het nieuwsoverzicht <