Dijksma wijst voorstel acceptatieplicht af

12 november 2009

Het wetsvoorstel voor een acceptatieplicht dat Tweede Kamerlid Dibi (GroenLinks) voorbereidt, is geen effectief middel in de strijd tegen segregatie. Dat zei staatssecretaris Dijksma tijdens de behandeling van de OCW-begroting. Ze liet vakkundig zien dat het bijzonder onderwijs gemiddeld vrijwel net zoveel allochtone leerlingen opneemt als het openbaar onderwijs.

Het probleem zit dus niet in de vrijheid van bijzondere scholen om leerlingen te weigeren. Dijksma wees er terecht op dat de meeste protestantse en rooms-katholieke scholen geen leerlingen op grond van religieuze achtergrond weigeren. Ze ondersteunde haar betoog met de volgende cijfers:

Gemeenten % allochtone leerlingen in bevolking % allochtone leerlingen in bijzonder onderwijs
G4 42,9 41,3
G27 15,7 14,2
Overige 6,6 5,3

Daaraan voegen we nog toe dat een deel van de allochtone ouders bewust kiest voor christelijk onderwijs voor hun kinderen vanuit de verwachting dat christelijke scholen veel doen aan religieuze en morele vorming.

Bron: Besturenraad, 12 november 2009

> Terug naar het nieuwsoverzicht <