Vragen bij initiatiefwet SP/GroenLinks over acceptatieplicht

8 september 2009

Tofik Dibi van GroenLinks en Jasper Van Dijk van de SP komen met een initiatiefwetsvoorstel waarmee scholen voor bijzonder onderwijs een acceptatieplicht opgelegd krijgen. Dibi wil dat er "nu eindelijk" wat wordt gedaan aan wat hij noemt 'het recht van scholen om leerlingen te weigeren'. Hij draagt hiermee bij aan wantrouwen en verharding.

Tofik DibiDibi wil het recht van scholen in het bijzonder onderwijs om leerlingen te weigeren via de wet ontnemen. Ons land kent volgens de grondwet een duaal stelsel: het openbaar onderwijs wordt van overheidswege, publiek bestuurd en het bijzonder onderwijs wordt particulier, privaat bestuurd. Voor beide soorten bestaat gelijke bekostiging. Het kenmerk van het bijzonder onderwijs is nu juist dat de overheid geen zeggenschap heeft, anders dan bij wet eisen te stellen van deugdelijkheid, met inachtneming van de vrijheid van richting. Scholen voor bijzonder onderwijs hebben dus het grondrecht om leerlingen -gemotiveerd- te weigeren. Dat is niet door middel van een eenvoudige wet te wijzigen.

Uit de reactie van het CDA-kamerlid Jan Jacob van Dijk blijkt dat Dibi met zijn initiatiefwetsvoorstel "het ontstaan van achterstanden koppelt aan het ontbreken van een acceptatieplicht. En dat kan Dibi niet staven met feiten." Blijkbaar wil Dibi met zijn voorstel achterstanden voorkomen of op z'n best beperken door scholen voor bijzonder onderwijs te verplichten alle leerlingen te accepteren.

Identiteitsplicht
Peter van Duijvenbode, adviseur voor het christelijk onderwijs stelt in het Nederlands Dagblad een aantal vragen aan Dibi.

  • Denkt Dibi echt dat scholen voor bijzonder onderwijs geen of weinig leerlingen hebben met achterstanden?
  • Denkt Dibi echt dat met de verplichting voor bijzondere scholen alle leerlingen te moeten aannemen, het probleem van de kinderen met een achterstand is verholpen?
  • Zou het kunnen zijn dat Dibi denkt dat spreiding van leerlingen met een achterstand over meer scholen, het deze leerlingen helpt zich op te trekken aan de leerlingen zonder achterstand.

Van Duijvenbode vraagt zich af wat het eigenlijke doel is van het wetsvoorstel. Uit de reactie van PvdA-kamerlid Kraneveldt blijkt dat Dibi in zijn initiatiefwetsvoorstel vooralsnog geen uitzonderingen wil toelaten voor scholen met een zeer uitgesproken grondslag. Hij zei vorige week wel dat hij gaat proberen bijzondere scholen erbij te betrekken. Het is opmerkelijk dat hij bij een dergelijk gevoelig onderwerp nog niet gesproken heeft met de direct betrokkenen.

Blijft de vraag: waarom een 'eenvoudige wet' tegenover een grondrecht, met een verplichting die in de vrije praktijk al lang werkelijkheid is. Terecht merkt de Besturenraad op dat politici hiermee bijdragen aan een klimaat van wantrouwen en verharding.

Bron: Nederlands Dagblad, 8 september 2009

Zie ook:

> Terug naar het nieuwsoverzicht <