SP/GL: "Meten met twee maten bij korten scholen."

3 september 2009

Een islamitische basisschool in Amsterdam raakt overheidssubsidie kwijt. Omdat de school de integratie van leerlingen belemmert, schrapt staatssecretaris Dijksma (Onderwijs) de komende maanden ruim 2 ton aan subsidies. Het is voor het eerst dat het Rijk een school dergelijke sancties oplegt omdat het onderwijs niet deugt. Dit lot hangt volgens de staatssecretaris elke school boven het hoofd die zich wat onderwijskwaliteit niet aan de wet houdt.

As siddieqDe islamitische school As Siddieq staat al jaren onder verscherpt toezicht van de Inspectie en had beloofd voorrang te geven aan „openheid naar de samenleving” en „basiswaarden van de democratische rechtsstaat.” Dit heeft de school volgens Dijksma niet gedaan. De bekostiging door het ministerie wordt daarom deels opgeschort tot 1 maart 2010. Als de school zich dan niet voldoende heeft verbeterd, is de korting definitief.

Het commentaar van dagblad Trouw plaatst kanttekeningen bij de korting. De Citoscores van de As Siddieq school zijn bovengemiddeld. De leerlingen van de school weten dat ze daarmee naar havo of vwo kunnen en zo hun kans verhogen op maatschappelijk succes. Een betere manier van integreren kun je je nauwelijks voorstellen, maar staatssecretaris Dijksma vindt dat de school juist op het punt van ’actief burgerschap en sociale integratie’ ernstig tekort blijft schieten. De onderwijsinspectie heeft de school de tijd gegeven tot 1 maart 2010 om haar leven te beteren. Het is vreemd dat Dijksma de school die tijd niet gunt.

Spoeddebat
In het spoeddebat over deze kwestie op 2 september bleek dat Staatssecretaris Dijksma een tweede school financieel gaat korten omdat deze zich niet aan de wet houdt. Het gaat om een radicale vernieuwingschool in Culemborg.

Staatssecretaris Dijksma (onderwijs) ontkent dat ze zich met het korten van de islamitische basisschool As Siddieq schuldig maakt aan politieke willekeur. „Om een andere reden tref ik een forse sanctie bij de Nieuwe School in Culemborg”, kondigde ze gisteravond aan tijdens een spoeddebat. Volgens de bewindsvrouw is de situatie in Culemborg zodanig „dat je je afvraagt of er nog wel onderwijs wordt gegeven”.

De tweede school die op minder bekostiging kan rekenen, is de Nieuwe School in Culemborg, voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar. Volgens het ministerie van onderwijs is het een school met een vergaand vernieuwend onderwijsconcept dat onder verscherpt toezicht van de Onderwijsinspectie staat. Het onderwijsconcept houdt in dat leerlingen de volledige vrijheid hebben om hun eigen activiteiten te bepalen, en dat is in strijd met de Wet op het Primair Onderwijs, stelt Dijksma.
Tot 15 oktober houdt de staatssecretaris 44.000 euro in op de rijksbijdrage. Als de school daarna nog steeds niet aan de wettelijk voorwaarden voldoet, zal de staatssecretaris de geldkraan helemaal dicht draaien.

Twee maten
SP en GroenLinks verweten de staatssecretaris dat ze in het geval van As Siddieq met twee maten meet. Hoewel GroenLinkser Dibi de actie van de staatssecretaris als ’stoer’ betitelde, kon hij zich niet aan de indruk onttrekken dat maatregelen bij islamitische scholen sneller genomen worden dan bij andere scholen. Zijn collega, SP’er Van Dijk herinnerde in dat verband aan het Hoornbeeck College in Amersfoort, dat een leerling heeft geweigerd omdat hij thuis een televisie en een niet-gefilterde internetverbinding had. Dibi wilde van Dijksma weten waarom reformatorische scholen wel homoseksuele docenten mogen weigeren "omdat ze zichzelf zijn", maar niet worden gekort.

De bewindsvrouw wilde deze laatste vraag niet beantwoorden. Zij verwees naar de komende kabinetsreactie op het advies van de Raad van State. Wel stelde ze nadrukkelijk dat de kleur van de school geen rol speelt. "Het gaat erom dat scholen zich aan de wet houden en dat ze goed onderwijs bieden aan onze kinderen."

Bronnen:

> Terug naar het nieuwsoverzicht <