Homo-relatie leerkracht in Emst leidt tot schorsing

29 mei 2009

De School met de Bijbel in de Gelderse plaats Emst wil een leerkracht ontslaan, nadat die heeft meegedeeld dat hij een homoseksuele relatie is aangegaan. De school en de leraar zoeken samen naar een oplossing. De politieke ophef is groot.

In een brief aan alle ouders heeft de school dat meegedeeld. Het schoolbestuur schrijft dat het de keuze van de betreffende docent respecteert "maar dat de keuze voor hun relatievorm op gespannen voet staat met de grondslag en doelstelling van de school, waarmee hij als leerkracht heeft ingestemd". Daarom zijn gesprekken op gang gekomen om te komen tot het "eindigen van de arbeidsovereenkomst".

Woordvoerder Henk de Waard van de school bevestigde dat de leerkracht momenteel niet werkt, maar benadrukte dat van ontslag geen sprake is. De school praat met de docent over een oplossing die voor beide partijen acceptabel is, zegt hij. "Uit onze brief blijkt dat we die gesprekken in een goede sfeer voeren. We streven er gezamenlijk naar om op een goede manier uit elkaar te gaan."

Vrijdag zei Plasterk na afloop van de ministerraad dat discriminatie niet mag, maar dat hij over dit specifieke geval niets kon zeggen. Hij kent de achtergrond niet. Maar de kwestie zou aanleiding kunnen zijn om naar de rechter of de CGB te stappen, suggereerde hij. Woordvoerder De Waard die zelf jurist is, verwacht vooralsnog niet dat de zaak voor de rechter zal komen. "Wij zitten helemaal niet in een juridische procedure en voeren goed overleg met de betrokken docent."

COC en CGB
GroenLinks heeft de kwestie vervolgens aangekaart tijdens het mondelinge vragenuurtje in de Tweede Kamer. Toen suggereerde minister Plasterk op vragen van GroenLinks dat de kwestie door belanghebbenden bij de commissie zou kunnen worden aangekaart. Dit viel slecht bij de christelijke partijen. Bas van der Vlies (SGP) vindt het kwalijk dat, in plaats van de school en de leerkracht uit de wind te houden, Plasterk er "een staaltje van uitlokking" van maakt. Hij roept CDA en ChristenUnie op dit niet langer over hun kant te laten gaan, "temeer daar minister Rouvoet duidelijk heeft gemaakt dat hij pal staat voor de vrijheid van onderwijs." In vervolg op de suggestie van de minister heeft het COC besloten de Commissie Gelijke Behandeling te vragen een uitspraak te doen over het schorsen van de leraar van de school in Emst.

De leraar zelf distantieert zich van het voornemen van COC Nederland om de kwestie aan te kaarten bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Hij wil, zoals afgesproken, samen met de school tot een voor beide partijen goede afwikkeling komen. Bovendien wijst hij er op dat hij de zaak nog altijd zelf aanhangig kan maken bij de Commissie Gelijke Behandeling. Het COC zegt het standpunt van de leerkracht te respecteren, maar zet de zaak bij de CGB toch door. 'Een oordeel van de CGB kan aan de nu volstrekt onzekere rechtspositie van homoseksuele werknemers in het bijzonder onderwijs een einde maken,' zegt Wouter Neerings, voorzitter van COC Nederland.

Bronnen:

> Terug naar het nieuwsoverzicht <