Geen subsidie van provincie

23 juli 2008

Het Calvijn College krijgt geen provinciale subsidie voor zijn reboundvoorziening. De Raad van State heeft het hoger beroep van de school tegen een beslissing van de provincie Zeeland vanmorgen afgewezen.

Calvijn College ZeelandDaarmee bevestigen de staatsraden het vonnis van de Middelburgse rechtbank. Het Calvijn College krijgt wel rijkssubsidie voor de crisisopvang van leerlingen, maar meende ook recht te hebben op 90.000 euro per jaar van de provincie.

Zeeland geeft alleen subsidie als diverse scholen bij de crisisopvang samenwerken, zodat er een sluitende keten is die schooluitval voorkomt. Volgens de provincie kan het Calvijn College deelnemen aan dat samenwerkingsverband zonder zijn identiteit en die van de leerlingen geweld aan te doen.

Volgens de Raad van State is het besluit van de provincie „niet onredelijk.” Dat het Calvijn College aan een landelijk samenwerkingsverband deelneemt, doet daar niets aan af. De provincie wil dat de school met andere scholen samenwerkt en niet alleen met hulpverleningsorganisaties.

Ook het beroep op de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs wijst de Raad van State af: die verplicht de provincie niet een reboundvoorziening te subsidiëren.

De school stelde dat juist in crisissituaties opvang op grond van de eigen identiteit gewenst is. „Thuis zijn vaak spanningen en dan kun je nauwelijks aan ouders uitleggen dat de kinderen naar een opvang moeten waar ze blootstaan aan andere invloeden”, stelde raadsman mr. J. J. Slump vorige maand bij de Raad van State.

Bron: Reformatorisch Dagblad 23 juli 2008

> Terug naar het nieuwsoverzicht <