Celstraf bij overtreden schoolplicht

20 juni 2008

Het Duitse echtpaar Jürgen en Rosemarie Dudek uit Archfeld moet drie maanden de gevangenis in omdat ze weigeren hun kinderen naar school te sturen. De christelijke ouders onderwijzen hun kinderen zelf omdat ze een openbare school niet geschikt achten voor hun kinderen.

De rechtbank in Kassel bepaalde woensdag wel dat de ouders hun celstraf na elkaar mogen uitzitten, omdat anders de zorg voor hun zeven kinderen in de knel komt.

Vorig jaar al kreeg het echtpaar een boete opgelegd, maar volgens de aanklager heeft dit geen effect gehad. De rechter was het ermee eens dat alleen celstraf nu nog kon helpen.

Het Hessense echtpaar onderging de uitspraak blijmoedig. „We moeten deze uitspraak zien in het licht van de eeuwigheid”, zei Jürgen na afloop van de zitting tegen de Hessische Rundfunk. Volgens Rosemarie „zal God dit in ons voordeel gebruiken als Hij dit zo ver laat komen.”

De kinderen alsnog naar school sturen is voor het ouderpaar geen optie, zei de moeder tegen de Duitse omroep. „Ik kan ze niet aan een omgeving toevertrouwen waarin God als onze Schepper wordt genegeerd. De opvoeding van onze kinderen is gericht op de ontwikkeling van een christelijke levensbeschouwing. Als dat op school niet aanwezig is, geeft dat een innerlijk conflict”, aldus Rosemarie.

Jürgen Dudek ziet de druk die de overheid op hem uitoefent als „gewetensdwang en mensenrechtenschending.”

De oudste zoon Jonathan ging eerder dit jaar wel vier maanden naar een reguliere school om de Realschule (vergelijkbaar met onze havo) te kunnen afsluiten. In een Duitse krant vertelt hij dat het niet onplezierig was, maar dat het thuisonderwijs hem beter was bevallen.

Vader en moeder Dudek hebben beiden hun eigen baan eraan gegeven om hun gezin les te geven. Jürgen (47) doet nog wel wat als freelancejournalist en Rosemarie (42) als muziekdocent, maar hun hoofdtaak is het onderwijzen van drie kinderen in de leerplichtige leeftijd. Elke dag van zeven uur ’s ochtends tot een uur ’s middags zijn de ouders bezig met het lesgeven aan de kinderen.

Volgens Duitse media zouden ze overwegen naar het buitenland te verhuizen als ze ook na de gevangenisstraf geen ruimte krijgen hun kinderen thuis, in het gehucht Archfeld, te onderwijzen.

In tegenstelling tot veel andere Europese landen heeft Duitsland niet zozeer een leer-, maar een schoolplicht. Theoretisch is het mogelijk toestemming te krijgen voor thuisonderwijs op godsdienstige gronden, maar in de praktijk blijkt dat heel moeilijk.

De schattingen over het aantal kinderen in Duitsland dat legaal thuis ’school’ krijgt, variëren van 100 tot 500. Volgens Homeschool Initiative Baden-Württemberg zijn er minder dan 100 kinderen die met toestemming les krijgen van hun ouders. Volgens Initiative Schulunterricht zu Hause gaat het om 500 gezinnen. Een recht op het geven van thuisonderwijs is er niet. Verder verschillen de regels per deelstaat.

Bron: Reformatorisch Dagblad

> Terug naar het nieuwsoverzicht <