Vrijheid van onderwijs kernpunt voor directeur Besturenraad

29 februari 2008

„Het rapport van de parlementaire onderzoekscommissie-Dijsselbloem heeft het belang van de vrijheid van onderwijs duidelijk neergezet.” De nieuwe directeur van de Besturenraad ziet de bewaking van de onderwijsvrijheid als opdracht.

Dr. W. Kuiper, per 1 mei directeur-secretaris van de Besturenraad, de koepelorganisatie van het protestants-christelijk onderwijs, ziet bezinning op de verhouding tussen overheid en scholen als een van de belangrijkste aandachtspunten voor de komende tijd. „Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat de relatie tussen overheid en onderwijs opnieuw bezien moet worden. Daarbij moeten we ervoor zorgen dat de scholen voldoende ruimte houden. Ruim baan voor de professionals, juist ook omdat het rapport helder laat zien dat de overheidssturing de afgelopen jaren nu niet echt goed is uitgepakt.”

Het is niet de enige reden waarom Kuiper (46) de vrijheid van onderwijs als speerpunt ziet. „De artikel 23-discussie is even geluwd, maar kan zo weer oplaaien. We moeten ervoor waken dat de onderwijsvrijheid recht overeind blijft. Ik hoop een bijdrage aan de kracht en de kwaliteit van het christelijk onderwijs te kunnen leveren. Ik geloof erg in het belang van christelijke scholen. Ze leveren kwalitatief goed werk, zijn scholen van de ouders en spelen een belangrijke rol in de geloofsoverdracht.”

> Terug naar het nieuwsoverzicht <