Minder leerlingen naar Islamitische scholen

4 februari 2008

Het afgelopen schooljaar is het aantal leerlingen op islamitische scholen met vijf procent gedaald. Niet alleen de islamitische middelbare scholen, maar ook een aantal islamitische basisscholen kregen minder aanmeldingen. Eén van de redenen hiervoor is de spanning tussen identiteit en kwaliteit.

Met een afname van vijftien procent was de daling bij het Islamitisch College in Amsterdam van alle scholen het grootst. Dat meldt het radioprogramma De Ochtenden. De onderwijsinspectie bestempelde de school april vorig jaar als zeer zwak.

Vooral middelbare scholen met moslimsignatuur die de afgelopen jaren veel negatieve publiciteit hebben gehad hadden te maken met sterke dalingen van het aantal leerlingen. Ook een aantal islamitische basisscholen in Amsterdam, Lelystad, Hilversum en Almere zag het aantal leerlingen afnemen. Deze scholen hadden te maken met protesten van ouders na bestuursconflicten.

Kwaliteit
Directeur Yassin Hartog van de Islamitische Scholen Besturen Organisatie (ISBO) geeft aan dat er op islamitische scholen soms te veel aandacht uitgaat naar de ideologische achtergrond: "We moeten op het punt van kwaliteit concurreren. Aandacht voor identiteit mag niet ten koste gaan van kwaliteit." Hij denkt dat islamitische scholen zich door zich te richten op bestuurlijke en onderwijskundige verbetering op termijn kunnen meten met 'witte scholen in een buurt waar veel hoogopgeleide ouders wonen'.

Nederland telt 46 islamitische scholen, met in totaal ruim tienduizend leerlingen, meldt het radioprogramma.

> Terug naar het nieuwsoverzicht <