CBG: samenwonende studenten niet weigeren

13 april 2007

De Evangelische Theologische Academie (ETA) in Zwijndrecht heeft volgens de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) ten onrechte een samenwonend stel studenten toegang tot de opleiding ontzegd.

Directeur drs. C. van Nes bevestigde vrijdagmorgen dat zijn opleiding door de CGB op de vingers is getikt. De commissie is van mening dat deze instelling voor bijzonder onderwijs verboden onderscheid heeft gemaakt door de twee studenten weg te sturen, enkel omdat ze ongehuwd samenwonen.

Volgens de commissie volgt uit de grondslag van de school niet zonder meer dat ongehuwd samenwonen onverenigbaar is met de gehanteerde beginselen. Daarnaast zou er geen „consequente uitvoering en handhaving op het gebied van de ontzegging van de toegang tot de opleiding” zijn, ook niet wanneer studenten ongehuwd samenwonen.

Uit bestuursnotulen van de school blijkt dat de ETA met het gedrag van de twee studenten duidelijk in de maag heeft gezeten: „We hebben nu te maken met een situatie waarin er een veronderstelde relatie is tussen twee studenten die openlijk bekend is. Zij zijn gaan samenwonen, terwijl een van hen op dat moment nog getrouwd was. Dit past niet bij de opvattingen over relaties en huwelijk, gebaseerd op de Bijbel.”

Volgens de school gaf de ontstane situatie een negatief signaal af. Daarom waren maatregelen nodig. Ook besloot het bestuur het huishoudelijk reglement aan te passen met een artikel over het voeren van een levensstijl conform de geloofsbelijdenis en de uitgangspunten van de school. „Dan zouden we ook meer handvatten hebben om dit soort situaties aan te pakken.”

Directeur Van Nes wil niet inhoudelijk op de zaak ingaan. Het bestuur overlegt maandagavond over de uitspraak. „Wel ligt het allemaal net iets anders dan in de uitspraak staat beschreven. Dat levert geen goed beeld op en maakt het ons lastig. In ieder geval is het goed om te luisteren naar mensen die iets te zeggen hebben, of het nu positief of negatief is. Je moet hoe dan ook goed luisteren.”

Bron: Reformatorisch Dagblad

> Terug naar het nieuwsoverzicht <