School mag homo niet weren

15 juni 2007

Het bijzonder onderwijs mag niet op voorhand homoseksuelen uitsluiten voor de functie van docent. Dit blijkt uit een uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling.

De commissie tikt in de uitspraak de evangelische scholengemeenschap De Passie in Amsterdam op de vingers, in een zaak die is aangekaart door het Meldpunt Discriminatie Amsterdam.

Het meldpunt was ontstemd over een passage van De Passie in een scholengids van Het Parool, waarin stond dat homoseksualiteit niet strookt met de uitgangspunten van de school: „Openlijk homoseksuele leerkrachten zult u hier niet aantreffen.” De commissie stelt in haar uitspraak dat de school door de gedane uitlatingen onderscheid op grond van seksuele gerichtheid maakt in haar personeelsbeleid. „Het is duidelijk is dat openlijke homoseksualiteit als relevant criterium geldt.”

Daarmee maakt de school volgens de CGB direct verboden onderscheid, en kan ze zich in deze kwestie niet beroepen op de vrijheid van onderwijs. De commissie ontkent niet dat De Passie aangemerkt kan worden als een instelling van bijzonder onderwijs en dat het beleid van de school in het handhaven van de identiteit consistent is.

Nu echter toch openlijk blijkt dat de school geen homoseksuele leerkrachten zal aannemen „die in hun leven gevolg geven aan zijn of haar seksuele voorkeur in de vorm van een liefdesrelatie, huwelijk of andersoortige vormen van liefdesuitingen”, komt de commissie tot de conclusie dat de school verboden onderscheid heeft gemaakt „op grond van het enkele feit van de homoseksuele gerichtheid van potentiële leerkrachten.”

Het op voorhand in twijfel trekken van de geschiktheid van een (potentiële) medewerker vanwege het enkele feit van zijn openlijke homoseksuele gerichtheid, is volgens de CGB in strijd met het in de Algemene wet gelijke behandeling neergelegde verbod van onderscheid op grond van homoseksuele gerichtheid.

CGB-voorzitter Castermans roept op tot een dialoog. „De partijen hebben nagelaten elkaar te spreken over de vraag hoe de identiteit van de school en homoseksuele gerichtheid van docenten samen zouden kunnen gaan. Door er bij voorbaat vanuit te gaan dat dit niet kan, gooi je de deur te snel dicht.”

Directeur G. Oosterhuis zegt de aanbeveling van de CGB over te nemen en concreet beleid te gaan maken. „De commissie heeft haar oordeel enkel gebaseerd op basis van uitlatingen in de pers en niet op basis van concrete feiten.”

Bron: Reformatorisch Dagblad

> Terug naar het nieuwsoverzicht <