Regeerakkoord Balkenende IV

7 februari 2007

De vrijheid van onderwijs lijkt bij het nieuwe kabinet in veilige handen. De laatste jaren is breed gediscussieerd over begrenzing van de onderwijsvrijheid in het kader van de problemen van de integratie van bepaalde groepen allochtonen. Deze link wordt niet meer expliciet gemaakt als we het regeerakkoord van Balkenende IV mogen geloven.

In het regeerakkoord staat prominent na een alinea over de kwaliteit van het onderwijs, als tweede actiepunt voor de sector: Scholen hebben recht op naleving en bescherming van hun grondslag en traditie. Deze zinsnede zal in het identiteitsgebonden bijzonder onderwijs als positief worden ervaren.

In het kader van de problematiek van de witte en zwarte scholen in de grote steden, wordt door het nieuwe kabinet gesteld dat segregatie in het onderwijs moet worden bestreden. Direct daarna benadrukt het regeerakkoord dat er bij alle maatregelen in dat kader in ieder geval niet gedacht wordt aan een acceptatieplicht voor de scholen. Daarmee zouden ook bijzonder scholen leerlingen moeten toelaten die de grondslag van de school willen respecteren. Tot nu toe is instemming met de grondslag van de school maatgevend voor het toelatingsbeleid van 'strenge scholen'.

> Terug naar het nieuwsoverzicht <