Vrijheid van onderwijs in de media

Vanaf begin 2010 is enkele jaren op deze website maandelijks een overzicht gepubliceerd van artikelen die de afgelopen maand in de media verschenen zijn rond het thema vrijheid van onderwijs.


De waarde van het bijzonder onderwijs

Rond de kerstdagen verscheen er een artikel in de Volkskrant waarin de jongerenafdeling van de PvdA weer eens pleit voor afschaffing van het bijzonder onderwijs. Alle oude, en reeds weerlegde argumenten worden weer eens van stal gehaald en opgenoemd. Hierop is gereageerd door enkele personen vanuit Groenlinks die dit bestrijden. Het is goed dat ook vanuit die hoek genuanceerde geluiden te horen zijn over de onderwijsvrijheid. Dit geeft aan dat het door meer mensen als van grote waarde voor Nederland wordt gezien.

Daarnaast is in Trouw een stuk verschenen waarin niet-christelijke ouders aangeven dat ze hun kinderen op een christelijke school les laten volgen. Dit om hun kinderen de christelijke normen en waarden mee te geven. Hierop is veel reactie gekomen. Onder andere VOS-ABB, belangenbehartiger van het openbaar onderwijs, heeft er op haar website een kritische reactie op gegeven.

Gijsbert Vonk, medewerker VGS

> Terug naar het media-overzicht <