Vrijheid van onderwijs in de media

Vanaf begin 2010 is enkele jaren op deze website maandelijks een overzicht gepubliceerd van artikelen die de afgelopen maand in de media verschenen zijn rond het thema vrijheid van onderwijs.


Het 'enkele feit' in het middelpunt

In de achterliggende periode speelde de discussie over het 'enkele feit' weer op. Scholen mogen sollicitanten niet afwijzen op grond van het enkele feit van bijvoorbeeld burgerlijke staat. In Trouw van 29 oktober schreven de indieners van het wetsvoorstel om het enkel feit uit de AWGB te schrappen een opinieartikel hierover. Zij beweren dat orthodoxe scholen het enkele feit misbruiken om homoseksuele leraren te weren. In antwoord hierop heeft de VGS een opiniestuk geschreven waar in een eerder nieuwsbericht op deze site aandacht aan is gegeven.

Opvallend is dat er ook een artikel in Trouw verscheen van een tweetal politicologen van linkse zijde (PvdA en GroenLinks) die het wetsvoorstel ontraden. Het bijzondere is dat zijn wijzen op de geloofwaardigheid van de docent en het belang van een eenheid in leer en leven. Het is goed dat ook vanuit die hoek daar eens op gewezen wordt. 

Daarnaast werd bekend dat de PVV ook voor het wetsvoorstel om het enkele feit te schrappen zal stemmen. Binnen de PVV-fractie is er wat discussie geweest, men was het er niet over eens. Helaas is dit besluit genomen. Nu is het spannend wat het kabinet gaat doen. Mag de VVD van het kabinet meestemmen of niet? Dat is de vraag.

Gijsbert Vonk, medewerker VGS

> Terug naar het media-overzicht <