Vrijheid van onderwijs in de media

Vanaf begin 2010 is enkele jaren op deze website maandelijks een overzicht gepubliceerd van artikelen die de afgelopen maand in de media verschenen zijn rond het thema vrijheid van onderwijs.


Oktober: vrijheid van onderwijs tijdens de kabinetsformatie

In deze tijd van formatieperikelen is de discussie over artikel 23 niet heel intensief. Toch zijn er wel een aantal dingen die in de krant zijn besproken.

In Trouw stond deze maand een bijdrage van mensen van GroenLinks die het toelatingsrecht verdedigen. Dat betekent dat iedere leerling recht heeft toegelaten te worden op de school van zijn keuze. Dit heeft als reden dat leerlingen zo leren samenleven in een plurale samenleving. Scholen zullen op natuurlijke wijze worden gemengd. Het stuk is gematigd van toon en heeft een positieve insteek.

De afgelopen weken is ook gediscusieerd over welk kabinet nu het beste is voor de onderwijsvrijheid. Een rechts kabinet of een paars kabinet. In dit artikel in Trouw geven de directeuren van de besturenorganisaties van het bijzonder onderwijs hun mening.

Gijsbert Vonk, medewerker VGS

> Terug naar het media-overzicht <