Vrijheid van onderwijs in de media

Vanaf begin 2010 is enkele jaren op deze website maandelijks een overzicht gepubliceerd van artikelen die de afgelopen maand in de media verschenen zijn rond het thema vrijheid van onderwijs.


September: onderwijsvrijheid in formatietijd

De onderhandelingen over het nieuwe kabinet betekent dat er over onderwijsbeleid niet veel te doen is. De discussies over de onderwijsvrijheid gaan echter gewoon door. Zoals op deze website reeds is gemeld, hebben enkele fracties een voorstel ingediend om de AWGB te veranderen. De 'enkele feit' constructie moet eruit, wat betekent dat het voor reformatorische scholen moeilijker wordt een eigen benoemingenbeleid van personeel te voeren. Hier kunt u de voorgestelde wijziging vinden alsmede de memorie van toelichting. Lezend in de memorie van toelichting is wel duidelijk dat dit inititatief helemaal tegen het orthodox christelijk onderwijs gericht is. Op een andere wijze is dit niet uit te leggen.

Daarnaast was er op 9 september jl. een ‘expertmeeting’ in Nieuwspoort in Den Haag met als thema: “Effecten van etnische diversiteit op scholen in onderwijsprestaties”. De bijeenkomst werd georganiseerd door Forum. De wetenschap is (zoals gewoonlijk) verdeeld over dit thema. Er is een kamp dat zegt dat etnische diversiteit wel invloed heeft op schoolprestaties (Jaap Dronkers) en een kamp dat zegt dat diversiteit niet uitmaakt (Geert Driessen). Dit is natuurlijk van belang in discussies over artikel 23. Bijvoorbeeld: gaan we leerlingen (verplicht) mengen en komt er een acceptatieplicht, of maakt het niet uit en doen we niets? Het mengen van leerlingen mag dan geen of weinig invloed hebben op leerprestaties, leerlingen moeten toch worden gemengd om te leren samenleven, zo is nu de gedachte bij veel politici. De aanwezige VVD-politicus vond dat geen argument en verklaarde tegenstander te zijn van het verplicht mengen van leerlingen.

Gijsbert Vonk, medewerker VGS

> Terug naar het media-overzicht <