Vrijheid van onderwijs in de media

Vanaf begin 2010 is enkele jaren op deze website maandelijks een overzicht gepubliceerd van artikelen die de afgelopen maand in de media verschenen zijn rond het thema vrijheid van onderwijs.


April: Acceptatieplicht en verkiezingsprogramma's

In de afgelopen maand is er veel te doen geweest over de uitspraak van de Hoge Raad over de SGP. Dit raakt niet direct aan de vrijheid van onderwijs, maar wel aan de ruimte voor organisaties die handelen vanuit een religieuze overtuiging. Hans Goslinga heeft daar in Trouw een goede column over geschreven. Hij stipt nog even de plannen van D66 op het terrein van onderwijs, om geen vrijzinnige docenten en leerlingen te mogen weren op religieuze scholen, aan en veroordeelt dit krachtig als 'seculier drijverij'. Een erg rake column.

Daarnaast is het wetsvoorstel Hamer omtrent de acceptatieplicht in behandeling genomen. De politieke partijen hebben hun vragen hierover ingediend. Ook de SGP heeft dit gedaan en heeft een grondig set aan vragen ingediend. U kunt ze hier terugvinden. Of dit wetsvoorstel en de behandeling daarvan doorgang zal vinden, is nog steeds de vraag. 

Verder zijn de verkiezingsprogramma's van de partijen bekend geworden. Op het terrein van vrijheid van onderwijs staat daar weinig verrassends in. Linkse partijen willen veelal ingrijpen in de vrijheid van onderwijs. Rechtse en christelijke partijen zijn daar wat terughoudender in. 

Gijsbert Vonk, medewerker VGS

> Terug naar het media-overzicht <