Vrijheid van onderwijs in de media

Vanaf begin 2010 is enkele jaren op deze website maandelijks een overzicht gepubliceerd van artikelen die de afgelopen maand in de media verschenen zijn rond het thema vrijheid van onderwijs.


Februari: gelijke behandeling

De afgelopen weken is er in de media veel te doen geweest over 'gelijke behandeling'. Dit had te maken met het feit dat er een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer was gepland over de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Dit ging wegens ziekte van de minister op het laatste moment niet door. Wel is de discussie in de kranten uitgebreid gevoerd. Een voorbeeld daarvan is het opiniestuk dat SGP-kamerlid C.G. van der Staaij in de Volkskrant van 6 februari publiceerde. Hij pleit voor terugdringing van het gelijkheidsdenken en afschaffing van de Commissie Gelijke Behandeling omdat het een orgaan is wat het gelijkheidsdenken promoot en zo het evenwicht tussen de verschillende grondrechten uit balans brengt. Dit heeft zijn weerslag op het reformatorisch onderwijs. Het gelijkheidsdenken zorgt er voor dat er steeds minder ruimte is om bijvoorbeeld als school een eigen personeelsbeleid te voeren. Daartegen dient krachtig stelling te worden genomen. 

Daarnaast nog een heel goed overzicht in eveneens de Volkskrant dat alle argumenten tussen voor- en tegenstanders van het mengen van scholen op een rij zet middels een interactief kaartje. Het is een zeer volledig overzicht en geeft veel helderheid in de discussie. Aanbevolen!

Gijsbert Vonk, medewerker VGS

> Terug naar het media-overzicht <