Vrijheid van onderwijs in de media

Vanaf begin 2010 is enkele jaren op deze website maandelijks een overzicht gepubliceerd van artikelen die de afgelopen maand in de media verschenen zijn rond het thema vrijheid van onderwijs.


Oktober 2013 - diverse thema's

Over onderwijsvrijheid is voortdurend veel te doen in de politiek. Welke thema’s staan de komende maanden centraal?

Leerlingenvervoer
Een Kamermeerderheid is voorstander om het leerlingenvervoer om religieuze redenen af te schaffen. Dit moet 10 miljoen per jaar opleveren. Religie is een keuze, dus als ouders hun kinderen drie dorpen verder op een reformatorische school willen doen, moeten ze dat zelf maar betalen, zo is de redenering van VVD en PvdA. Doordat het kabinet Rutte de ChristenUnie en de SGP een beetje te vriend wil houden rondom de bezuinigingen die door de Eerste Kamer moeten, lijkt dit thema even op de lange baan geschoven.

Algemene Wet Gelijke Behandeling
Vanuit de Tweede Kamer is er een initiatiefwet ingediend, waarin staat dat het ‘Enkele Feit’ moet worden geschrapt uit de AWGB. Dit is een ingewikkeld juridisch probleem, maar de kern is dat een reformatorisch school straks geen enkele juridische mogelijkheid meer heeft om een praktiserend homoseksuele sollicitant te weren. De indieners van het wetsvoorstel maken daar geen geheim van, in de inleiding van de toelichting bij het wetsvoorstel noemden ze dit voorbeeld reeds. Eén dezer maanden gaat de Tweede Kamer over dit wetsvoorstel in discussie. De VGS, als belangenbehartiger van het reformatorisch onderwijs, doet er achter de schermen alles aan om deze gang van zaken te beïnvloeden.

Krimp en kleine scholen
Voor de zomervakantie heeft staatssecretaris Dekker een brief naar de Kamer gestuurd met daarin zijn plannen rondom kleine scholen en de krimpproblematiek. De kern van deze plannen is dat er regio’s dienen te worden gevormd waarbinnen scholen worden verplicht gezamenlijk na te denken over kleine scholen. Dit wil de regering stimuleren door de toeslag voor kleine scholen af te schaffen en naar de regio’s te sluizen. Dan kunnen scholen in gezamenlijkheid bepalen waar dat geld heen moet. Dit moet een prikkel geven aan kleine scholen om samen te werken met anderen. De plannen voor de regio’s worden de komende maanden uitgewerkt.

Richtingenbegrip
In een andere brief ontvouwde Dekker zijn plannen over het zogenaamde richtingenbegrip. Een richting is een levensbeschouwelijke of godsdienstige overtuiging waarop een groep van scholen is gefundeerd. Reformatorisch is een richting, katholiek is een richting, enzovoort. Dekker wil het richtingenbegrip afschaffen. Dit betekent dat ouders die een nieuwe school willen starten geen etiket voor de school hoeven te bedenken. De argumentatie hierachter is dat richtingen nog een overblijfsel zijn van de verzuiling en dus niet meer passen in het pluriforme Nederland van 2013. De Tweede Kamer gaat hierover nog in debat met de staatssecretaris.

Dit maandoverzicht is gepubliceerd in DRS-magazine, oktober 2013

Gijsbert Vonk, medewerker VGS

> Terug naar het media-overzicht <