Vrijheid van onderwijs in de media

Vanaf begin 2010 is enkele jaren op deze website maandelijks een overzicht gepubliceerd van artikelen die de afgelopen maand in de media verschenen zijn rond het thema vrijheid van onderwijs.


Verklaring instemming met identiteit onder vuur

Dit is de junibijdrage van de maandelijkse artikelenserie die handelt over nieuwsberichten en opiniestukken over de vrijheid van onderwijs in de media.

In de maand mei is er geen bijdrage over dit thema verschenen. Dit heeft als oorzaak dat het erg rustig is in de media hieromtrent. Het lijkt niet echt een issue te zijn. Wel is er onlangs een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer gehouden over emancipatie. Daarbij is ook het onderwijs aan bod gekomen. Bij monde van de SP werd het reformatorisch onderwijs weer ingebracht. Mevrouw Smits gaf aan dat het niet de bedoeling is dat reformatorische scholen verklaringen betreffende de identiteit laten tekenen. Dit is een feitelijk onjuiste opmerking van dit kamerlid; scholen mogen best verklaringen laten tekenen door nieuwbenoemde personeelsleden, zolang ze niet in strijd zijn met wet en regelgeving. In het reformatorisch onderwijs is daar geen sprake van.

Ook is er onlangs een rapport verschenen dat raakt aan de discussie over segregatie in het onderwijs. Het Kohnstamm-instituut heeft  een onderzoek gedaan naar het mengen van leerlingen en komt tot de conclusie dat leerlingen in gemengde klassen meer vaardigenheden hebben op het terrein van burgerschap, maar minder goede leerprestaties neerzetten. U kunt het rapport hier downloaden. Dit is een nieuw element in de voorgaande discussie in wetenschap en politiek omtrent het mengen van leerlingen.

Gijsbert Vonk, medewerker VGS

> Terug naar het media-overzicht <