Vrijheid van onderwijs in de media

Vanaf begin 2010 is enkele jaren op deze website maandelijks een overzicht gepubliceerd van artikelen die de afgelopen maand in de media verschenen zijn rond het thema vrijheid van onderwijs.


Hoofddoekjes en thuisonderwijs

Dit is de aprilbijdrage van de maandelijkse artikelenserie die handelt over nieuwsberichten en opiniestukken over de vrijheid van onderwijs in de media.

In de afgelopen periode werd in de media uitgebreid gediscussieerd over de school in Volendam die niet toestaat dat meisjes hoofddoeken dragen. Vanuit de school is er een beleidslijn dat dit in strijd is met de katholieke grondslag van de school. De Commissie Gelijke Behandeling oordeelde dat de school dit niet mag doen, het is discriminatie. De rechter oordeelt anders. Een school mag dit vragen in het kader van het respecteren van de grondslag van de school. Citaat:

“Don Bosco College betwist de vordering en voert aan dat [X] welkom is op school zolang zij de katholieke grondslag respecteert. Dit laatste impliceert dat (ouders en) leerlingen zich onthouden van gedragingen waarbij afstand wordt genomen van de statutaire doelstelling van de onderwijsinstelling.”

De rechter acht dit een goede motivering en geeft de school daarin gelijk.

Daarnaast was er een korte oprisping in de media over thuisonderwijs en daaropvolgend een spoeddebat. De aanleiding was een groep islamitische ouders die dreigde hun kinderen thuisonderwijs te gaan geven als gevolg van de sluiting van een islamitische school. Uit het spoeddebat bleek weer eens dat de politiek de neiging niet kan onderdrukken om bij zaken die hen niet aanstaan onmiddellijk naar regelgeving te grijpen. De conclusie lijkt voorlopig dat het thuisonderwijs blijft bestaan maar dat men de regels wil aanscherpen.

Gijsbert Vonk, medewerker VGS

> Terug naar het media-overzicht <